Pytanie 1: Główny wyłącznik akumulatora powinien być umieszczony w obudowie o stopniu ochrony IP 65 zgodnie z normą IEC 60529 w pojazdach: (Zgodnie z ADR 2017 bez uwzględnienia przepisów przejściowych podanych pod 1.6.5)

DALEJ

KLIKNIJ ABY ROZPOCZĄĆ TEST OD NOWA