Pytanie nr 10.

Na stację przyjechał właściciel pojazdu w celu przeprowadzenia okresowego badania. Kierowca oznajmił, że pojazd ten przewozi w sztukach przesyłki nadtlenki organiczne o własnościach wybuchowych sklasyfikowanych do klasy 5.2. DMC pojazdu wynosi 6 ton a zarejestrowany jest po raz pierwszy w dniu 15.04.2007.
Pytania niżej w punktach.

Czytaj dalej Pytanie nr 10.

Pytanie nr 9.

Na badanie przyjechał samochód osobowy któremu policja zatrzymała dowód rejestracyjny. W pokwitowaniu wymieniono następujące usterki, które były przyczyną zatrzymania dowodu.
1. Brak kierunkowskazu, 2. Pęknięte lusterko, 3. Brak trójkąta, 4. Wyciek z silnika, 5. Nieszczelny tłumik, 6. Brak oświetlenia tablicy.
Dalsza część pytania w punkach.

Czytaj dalej Pytanie nr 9.

Pytanie nr 5.

Na badanie techniczne przyjechał pojazd marki IVECO, którego DMC wynosi 4 600kg. Właściciel pojazdu oświadczył, że przebudował samochód ciężarowy na autobus o liczbie miejsc siedzących 20, który będzie używał w ruchu poza miejskim. Przedstawił zaświadczenie z ważenia pojazdu, z którego wynikało, że pojazd po przebudowie waży 2 800 kg. Pojazd o długości 6,5m był zarejestrowany dnia 15.09.2005. (Pytania niżej).

Czytaj dalej Pytanie nr 5.

Pytanie nr 4.

Na stacje kontroli pojazdów przyjechał multicar o dmc 3640 zarejestrowany 07.2013, którego rozstaw jest tak wąski że nie mieści się na stanowisku rolkowym.
Opisz szczegółowo wstępne czynności związane z okresowym badaniem. Jakiego rodzaju przeprowadzisz badanie skuteczności hamowania hamulca roboczego i awaryjnego, oraz określ czy są sprawne.

Czytaj dalej Pytanie nr 4.