#1: Maksymalna liczba świateł drogowych dla motocykla to:

#2: Zbiorniki na gaz LPG powinny być tak umieszczone, aby w pozycji roboczej wypływ gazu następował w stanie:

#3: ogrzewacze spalinowe mogą być instalowane w pojazdach EX/II i EX/Ill dla ogrzewania: (Zgodnie z ADR 2017 bez uwzględnienia przepisów przejściowych podanych pod 1.6.5)

#4: Wysokość położenia dolnej krawędzi tablicy nad ziemią nie może być mniejsza niż 0,30 m oraz 0,20 m:

#5: Zaciski akumulatorów powinny być izolowane elektrycznie lub zabezpieczone izolującą pokrywą obudowy w pojazdach: (Zgodnie z ADR 2017 bez uwzględnienia przepisów przejściowych podanych pod 1.6.5)

#6: Maksymalna długość zespołu złożonego z autobusu i przyczepy może wynosić:

#7: „Gaz LNG” to skroplony schłodzony gaz ziemny do temperatury co najmniej:

#8: Światło oświetlające tablice rejestracyjną powinno zapewniać możliwość odczytania znaków na tablicy rejestracyjnej w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej:

#9: Miejsce przewidziane do umieszczenia tylnej tablicy rejestracyjnej powinno stanowić równą, prostokątną powierzchnię o następujących minimalnych wymiarach dla motorowerów i czterokołowych pojazdów samochodowych o masie własnej do 350kg maksymalnej mocy netto silnika nieprzekraczającej 4 kW:

#10: Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie może przekraczać w przypadku dwuosiowego pojazdu samochodowego:

DALEJ

5 (100%) 1 vote