#1: Samochód ciężarowy o dmc 12 t zarejestrowany pierwszy raz w 1990 r., przewożący gazy techniczne w butlach w ilościach wymagających oznakowania jednostki transportowej tablicami barwy pomarańczowej:

#2: Samochód ciężarowy przewożący osoby poza kabiną kierowcy lub pomieszczeniem do tego przeznaczonym powinien być oznakowany z przodu – napisem „PRZEWÓZ OSÓB” barwy czarnej na białym tle, umieszczonym na prostokątnej tablicy o powierzchni co najmniej

#3: Tablice wyróżniające dla pojazdu samochodowego powinny składać się z ukośnych pasów umieszczonych pod kątem:

#4: W pojeździe FL wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą bezpieczników lub wyłączników automatycznych oprócz następujących obwodów:

#5: Pojazd zarejestrowany za granicą, a znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powinien odpowiadać warunkom technicznym określonym w Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w:

#6: Wymiary tablicy ADR to:

#7: Pojazdy EX/III, AT, FL powinny posiadać zwalniacze w przypadku, gdy ich dmc przekracza: (Zgodnie z ADR 2017 bez uwzględnienia przepisów przejściowych podanych pod 1.6.5)

#8: ogranicznik prędkości zamontowany w pojeździe o dmc 8 t przeWOŻącym towary niebezpieczne w ilościach wymagających oznakowania jednostki transportowej tablicami barwy pomarańczowej, wymagany jest w pojeździe zarejestrowanym:

#9: Samochód przewożący butle z gazem palnym w ilości 10.000 kg o dmc powyżej 16 t, zarejestrowany po dniu 30.06.1995 r.:

#10: Autobus powinien być wyposażony w Siedzenia homologowane według Regulaminu nr 17 lub spełniające wymagania Regulaminu nr 80 EKG ONZ oraz w pasy bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach, przy czym punkty kotwiczenia pasów powinny spełniać wymagania Regulaminu nr 14 EKG ONZ; przepis stosuje się do zarejestrowanych po raz pierwszy dla autobusu nowego typu po dniu:

Aby rozwiązywać kolejne testy przejdź Tutaj

Zostaw ocenę.