#1: Dopuszczalna ładowność określona przez producenta dla pojazdów trzy-i czterokołowych nie może przekraczać w przypadku motocykla trójkołowego do przewozu osób:

#2: Nie dopuszcza się stosowania źródeł światła z trzonkiem w pojazdach: (Zgodnie z ADR 2017 bez uwzględnienia przepisów przejściowych podanych pod 1.6.5)

#3: Czy samochód ciężarowy o dmc 12 t – gdy jest dopuszczony jako jednostka EX/Il powinien być wyposażony w ogranicznik prędkości?

#4: Dopuszczalną ładowność i masę własną dla pojazdów o masie własnej do 2000 kg określa się w zaokrągleniu do:

#5: Nalepki ostrzegawcze na jednostce transportowej przewożącej towary niebezpieczne powinny mieć kształt:

#6: Ile wyjść awaryjnych powinien posiadać autobus powyżej 6 m długości o liczbie miejsc siedzących 20 i stojących 10:

#7: Jakie oznaczenie na reflektorze posiadają światła xenonowe:

#8: Dopuszczalne jest uczestniczenie w ruchu przyczepy lekkiej specjalnej z kołami nieogumionymi, pod warunkiem że nacisk koła na drogę nie przekracza:

#9: Motocykl dwukołowy w zakresie prawa jazdy kategorii A powinien być zaopatrzony w silnik spalinowy o mocy co najmniej

#10: Wzór: P – ((M + 75) + N x 68) ≥ N x 68 użyjemy do:

DALEJ

Zostaw ocenę.