#1: Światła drogowe wymagane są w:

#2: Wymiary tablicy ADR to:

#3: Autobus 100 km/h powinien być wyposażony w opony o głębokości rzeźby bieżnika co najmniej:

#4: Mocowanie zbiorników LPG do pojazdów powinno zabezpieczyć przed ich przemieszczeniem przy działaniu na pojazd przyśpieszenia ziemskiego wyrażonego iloczynem liczby i przyspieszenia ziemskiego ,,g” w kierunku poprzecznym dla pojazdów M2:

Autor pytania: Tadeusz


#5: Nie dopuszcza się stosowania źródeł światła z trzonkiem w pojazdach: (Zgodnie z ADR 2017 bez uwzględnienia przepisów przejściowych podanych pod 1.6.5)

#6: Nacisk osi nie może przekraczać w przypadku pojedynczej osi nienapędowej:

#7: Zakres okresowego badania technicznego pojazdu nie obejmuje:

#8: Autobus powinien być wyposażony w przegrodę zabezpieczającą kierowcę przed uderzeniem:

#9: ogranicznik prędkości zamontowany w pojeździe o dmc powyżej 12 t przewożącym towary niebezpieczne wilościach wymagających oznakowania jednostki transportowej tablicami barwy pomarańczowej, wymagany jest w pojeździe zarejestrowanym po raz pierwszy po:

#10: Pojazd górniczego pogotowia ratunkowego powinien być oznakowany pasem wyróżniającym barwy:

DALEJ

5 (100%) 1 vote