#1: Autobus w zakresie kategorii D1 powinien być przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż:

#2: Naczepa FL w której przewożona jest benzyna, może być łączona z pojazdem:

#3: Pomiar skuteczności działania hamulców dokonuje się zgodnie ze szczegółowym sposobem określonym w dziale II załącznika. Pomiary, tylko jeżeli działanie uzyskiwane jest dzięki oddzielnemu układowi. Jeżeli hamulec awaryjny stanowi część hamulca roboczego to:

#4: Silniki wysokoprężne wymagane są w pojazdach:

#5: Dopuszczalne jest uczestniczenie w ruchu pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego z maszyną zawieszaną i przyczepy specjalnej o szerokości nieprzekra czającej:

#6: Nie wymaga się wyposażenia w światła mijania i hamowania „stop” pojazdu, którego konstrukcja uniemożliwia rozwijanie prędkości przekraczającej:

#7: Wysokość motocykla, motoroweru oraz niektórych pojazdów czterokołowych nie może przekraczać:

#8: Zakres dodatkowego badania technicznego o którym mowa w art. 81 ust. 11 ustawy skierowanego przez starostę albo na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji – obejmuje:

#9: W samochodzie ciężarowym kategorii N1 o nadwoziu rodzaju AB, AC, AF lub BB, o których mowa w przepisach o homologacji pojazdów, mogą być wprowadzone zmiany konstrukcyjne polegające na zmianie ilości miejsc, jeżeli:

#10: Pojazd o dmc powyżej 12 t zarejestrowany po raz pien/vszy po 31.12.1987 r. powinien być wyposażony w ogranicznik prędkości, jeżeli jest pojazdem typu: (Zgodnie z ADR 2017 bez uwzględnienia przepisów przejściowych podanych pod 1.6.5)

DALEJ

5 (100%) 1 vote