#1: ogranicznik prędkości zamontowany w pojeździe o dmc 8 t przeWOŻącym towary niebezpieczne w ilościach wymagających oznakowania jednostki transportowej tablicami barwy pomarańczowej, wymagany jest w pojeździe zarejestrowanym:

#2: Usterka istotna (za wyjątkiem motocykla) występuje w przypadku kiedy:

#3: Dopuszczalną ładowność i masę własną dla pojazdów o masie własnej do 2000 kg określa się w zaokrągleniu do:

#4: Motorower powinien być wyposażony w boczne światło odblaskowe, o kształcie innym niż trójkąt, barwy żółtej samochodowej, w liczbie jedno lub dwa z każdej strony pojazdu, umieszczone nie niżej niż:

#5: Wskaźnik zużycia opon to:

#6: W przypadku wykonywania badania stwierdzamy, że w pojeździe nie ma numeru VIN a pojazd powinien go mieć, co powinniśmy zrobić:

#7: Zakres okresowego badania technicznego pojazdu nie obejmuje:

#8: Samochód ciężarowy w zakresie kategorii C powinien mieć długość co najmniej:

? Pewnie zastanawiasz się po co to pytanie ? Kiedy ktoś Cię zapyta po co jest wartości np. 1.5% na reflektorze to będziesz przynajmniej wiedział co ona oznacza 🙂 #9: [INNE] 8% nachylenia drogi informuje nas o:

#10: Na wniosek posiadacza pojazdu na stacji kontroli pojazdów, w przypadkach gdy istnieje taka możliwość, wydawany jest mu:

DALEJ

5 (100%) 1 vote