#1: Pojazd o dmc powyżej 12 t zarejestrowany po raz pien/vszy po 31.12.1987 r. powinien być wyposażony w ogranicznik prędkości, jeżeli jest pojazdem typu: (Zgodnie z ADR 2017 bez uwzględnienia przepisów przejściowych podanych pod 1.6.5)

#2: Samochód ciężarowy EX/II o dmc 9 t: (Zgodnie z ADR 2017 bez uwzględnienia przepisów przejściowych podanych pod 1.6.5)

#3: Autobus powinien być wyposażony w przyrząd kontrolny – tachograf samochodowy o zakresie pomiarowym co najmniej do:

#4: Które z wymienionych pojazdów może ciągnąć przyczepę po przeprowadzonym badaniu dodatkowym na „HAK” i odpowiednim wpisie w dowodzie rejestracyjnym:

#5: Naczepa FL w której przewożona jest benzyna, może być łączona z pojazdem:

#6: Światła pozycyjne boczne wyposaża się pojazdy o długości min.:

#7: Numeru identyfikacyjnego VIN nie wymaga się dla pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem:

#8: Pojazdy EX/III, AT, FL powinny posiadać zwalniacze w przypadku, gdy ich dmc przekracza: (Zgodnie z ADR 2017 bez uwzględnienia przepisów przejściowych podanych pod 1.6.5)

#9: Motocykl dwukołowy w zakresie prawa jazdy kategorii A powinien być zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej co najmniej:

#10: Poprawne wymiary tablicy rejestracyjnej dla ciągników rolniczych to:

DALEJ

Zostaw ocenę.