#1: Przed przystąpieniem do badania technicznego pojazdu zasilanego gazem należy sprawdzić:

Autor pytania: Tadeusz


#2: Ile musi minimalnie wynosić siła hamowania na danym kole największej zmierzonej siły hamowania na drugim kole tej samej osi ?

#3: Motocykl dwukołowy w zakresie prawa jazdy kategorii A powinien być zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej co najmniej:

#4: Motocykl Policji powinien mieć błotniki barwy:

#5: Wskaźnik zużycia opon to:

#6: Odległość między osią sworznia siodłowego urządzenia sprzęgającego a dowolnym punktem przedniej części naczepy nie może przekraczać:

#7: Samochód osobowy w zakresie prawa jazdy kategorii B powinien mieć dopuszczalną masę całkowitą nieprzekraczającą:

#8: System którego głównym zadaniem jest niedopuszczenie do nadmiernego poślizgu kół pojazdu podczas przyspieszania to:

#9: Karetka sanitarna powinna mieć barwę:

#10: Nalepki ostrzegawcze na cysternie powinny mieć wymiary (w mm):

DALEJ

Zostaw ocenę.