#1: Układ stosowany w pojazdach mechanicznych w celu zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania, jako element układu hamulcowego, to:

#2: ogranicznik prędkości zamontowany w pojeździe o dmc 8 t przeWOŻącym towary niebezpieczne w ilościach wymagających oznakowania jednostki transportowej tablicami barwy pomarańczowej, wymagany jest w pojeździe zarejestrowanym:

#3: Dla pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy w okresie od dnia 1 stycznia 1995r. do dnia 31 grudnia 1998r. dopuszcza się odległość zderzaka lub urządzenia ochronnego od tylnego obrysu pojazdu nieprzekraczającą:

#4: Zbiorniki paliwa przeznaczonego do zasilania silnika pojazdu powinny spełniać następujący warunek – w przypadku wycieku, paliwo ciekłe powinno spływać na podłoże bez mozliwości kontaktu z gorącymi elementami pojazdu lub ładunkiem: (Zgodnie z ADR 2017 bez uwzględnienia przepisów przejściowych podanych pod 1.6.5)

#5: Jakie oznaczenie na reflektorze posiadają światła xenonowe:

#6: Motocykl dwukołowy w zakresie prawa jazdy kategorii A1 powinien posiadać posiadać stosunek mocy do masy własnej nieprzekraczający

#7: Dopływ gazu do układu dolotowego, gdy silnik nie pracuje, oraz po przełączeniu na inne paliwo powinien być zatrzymany; dopuszczalna zwłoka to:

#8: W przypadku stwierdzenia niezgodności cech identyfikacyjnych umieszczonych w pojeździe z danymi zapisanymi w dowodzie rejestracyjnym lub odpowiadającym mu dokumencie uprawniony diagnosta:

#9: Usterka istotna (za wyjątkiem motocykla) występuje w przypadku kiedy:

#10: Samochód ciężarowy przewożący osoby poza kabiną kierowcy lub pomieszczeniem do tego przeznaczonym powinien być oznakowany z przodu – napisem „PRZEWÓZ OSÓB” barwy czarnej na białym tle, umieszczonym na prostokątnej tablicy o powierzchni co najmniej

DALEJ