#1: Zakres dodatkowego badania technicznego o którym mowa w art. 81 ust. 11 ustawy skierowanego przez starostę albo na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji – obejmuje:

#2: Samochód ciężarowy w zakresie kategorii C powinien mieć długość co najmniej:

#3: Czy samochód osobowy musi być wyposażony w zagłówek siedzeń tylnych środkowych ?

#4: Autobus powinien być wyposażony w przegrodę zabezpieczającą kierowcę przed uderzeniem:

#5: Minimalna odległość między wewnętrzną powierzchnią oparcia siedzenia a zewnętrzną powierzchnią siedzenia poprzedzającego w autobusie szkolnym wynosi:

#6: Motocykl dwukołowy w zakresie prawa jazdy kategorii A powinien być zaopatrzony w silnik spalinowy o mocy co najmniej

#7: Autobus powinien być wyposażony w Siedzenia homologowane według Regulaminu nr 17 lub spełniające wymagania Regulaminu nr 80 EKG ONZ oraz w pasy bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach, przy czym punkty kotwiczenia pasów powinny spełniać wymagania Regulaminu nr 14 EKG ONZ; przepis stosuje się do zarejestrowanych po raz pierwszy dla autobusu nowego typu po dniu:

#8: Numer rozpoznawczy materiału w tablicy ADR jest zapisany:

#9: Dopuszczalne jest uczestniczenie w ruchu przyczepy lekkiej specjalnej z kołami nieogumionymi, pod warunkiem że nacisk koła na drogę nie przekracza:

#10: Pojazdem uprzywilejowanym w ruchu drogowym nie może być pojazd:

DALEJ

Zostaw ocenę.