#1: Suma światłości wszystkich świateł drogowych nie może być mniejsza dla motocykli niż:

#2: Odległość między osią sworznia siodłowego urządzenia sprzęgającego a dowolnym punktem przedniej części naczepy nie może przekraczać:

#3: suma maksymalnych nacisków osi nie może być mniejsza niż maksymalna masa całkowita pojazdu, a nacisk osi przedniej przy maksymalnym nacisku na oś tylną oraz maksymalnej masie całkowitej pojazdu nie może być mniejszy

#4: ogrzewacze spalinowe mogą być instalowane w pojazdach EX/II i EX/Ill dla ogrzewania: (Zgodnie z ADR 2017 bez uwzględnienia przepisów przejściowych podanych pod 1.6.5)

#5: Wysokość położenia dolnej krawędzi tablicy nad ziemią nie może być mniejsza niż 0,30 m oraz 0,20 m:

#6: Górna część oparcia przednich siedzeń samochodu osobowego powinna być miękko wyściełana; przepisu nie stosuje się do samochodu:

#7: Dla pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy w okresie od dnia 1 stycznia 1966 r. do dnia 31 grudnia 1994 r. dopuszcza się, aby zderzak lub urządzenia ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu, NIE może odpowiadać następującym warunkom:

#8: W przypadku stwierdzenia niezgodności cech identyfikacyjnych umieszczonych w pojeździe z danymi zapisanymi w dowodzie rejestracyjnym lub odpowiadającym mu dokumencie uprawniony diagnosta:

#9: Gdzie znajdziemy informacje dotyczące miejsca przewidzianego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej:

#10: W pojeździe FL wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą bezpieczników lub wyłączników automatycznych oprócz następujących obwodów:

DALEJ

Zostaw ocenę.