#1: Przed przystąpieniem do badania technicznego pojazdu zasilanego gazem należy sprawdzić:

Autor pytania: Tadeusz


#2: Światła mijania posiadają sygnał włączenia świetlny nie migający barwy:

#3: Numeru identyfikacyjnego VIN nie wymaga się dla pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem:

#4: Motocykl Policji powinien mieć błotniki barwy:

#5: Pojazd straży gminnej (miejskiej), z wyjątkiem motocykla, powinien być oznakowany pasem barwy granatowej umieszczonym poniżej pasa o szerokości nie mniejszej niż:

#6: Przyjmuje się, że średnia masa jednego pasażera wraz z bagażem wynosi dla autobusu miejskiego:

#7: Samochód ciężarowy przewożący osoby poza kabiną kierowcy lub pomieszczeniem do tego przeznaczonym powinien być oznakowany z przodu – napisem „PRZEWÓZ OSÓB” barwy czarnej na białym tle, umieszczonym na prostokątnej tablicy o powierzchni co najmniej

#8: Testowe pytanie

#9: Tachograf, o ile jest zamontowany, powinien być oznakowany symbolem Ex w pojazdach: (Zgodnie z ADR 2017 bez uwzględnienia przepisów przejściowych podanych pod 1.6.5)

#10: Autobus na 100km/h musi spełniać Regulamin EKG ONZ dotyczący opon, jest to regulamin nr:

DALEJ

Zostaw ocenę.