#1: Stosunek mocy maksymalnej silnika do autobusu 100m/h powinien wynosić co najmniej:

#2: Stwierdzone w trakcie badania technicznego usterki dzieli się na trzy grupy:

#3: Instalacja zasilania gazem powinna być projektowana na ciśnienie wynoszące: 26 MPa – gazem CNG, 3,0 MPa – gazem LPG oraz:

#4: W czasie badania zauważamy, że przewody hamulcowe elastyczne są uszkodzone, ocierają się, są poskręcane lub zbyt krótkie. Czy możemy tą usterkę potraktować jako usterkę drobną ?

#5: Zbiorniki na gaz LPG powinny być tak umieszczone, aby w pozycji roboczej wypływ gazu następował w stanie:

#6: Pojazd silnikowy przeznaczony do nauki jazdy i egzaminowania nie musi być wyposażony w:

#7: Zakres okresowego badania technicznego pojazdu nie obejmuje:

#8: W pojeździe FL wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą bezpieczników lub wyłączników automatycznych oprócz następujących obwodów:

#9: Nie dopuszcza się stosowania ogrzewaczy spalinowych zasilanych gazem w pojazdach:

#10: Pojazdem uprzywilejowanym w ruchu drogowym nie może być pojazd:

DALEJ

Zostaw ocenę.