#1: Samochód ciężarowy w zakresie kategorii C powinien mieć długość co najmniej:

#2: W przypadku stwierdzenia niezgodności cech identyfikacyjnych umieszczonych w pojeździe z danymi zapisanymi w dowodzie rejestracyjnym lub odpowiadającym mu dokumencie uprawniony diagnosta:

#3: Dla pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy w okresie od dnia 1 stycznia 1966 r. do dnia 31 grudnia 1994 r. dopuszcza się, aby zderzak lub urządzenia ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu, NIE może odpowiadać następującym warunkom:

#4: Przewody umieszczone za tylną ścianą kabiny kierowcy i na przyczepach powinny być dodatkowo zabezpieczone w celu zminimalizowania możliwości wystąpienia niezamierzonego zapłonu lub zwarcia w razie uderzenia lub deformacji w pojazdach: (Zgodnie z ADR 2017 bez uwzględnienia przepisów przejściowych podanych pod 1.6.5)

#5: Minimalna odległość między wewnętrzną powierzchnią oparcia siedzenia a zewnętrzną powierzchnią siedzenia poprzedzającego w autobusie szkolnym wynosi:

#6: Wnętrze kabiny kierowcy oraz pomieszczenie przeznaczone do przewozu osób powinno być oddzielone od przestrzeni ładunkowej trwałą przegrodą o odpowiedniej wytrzymałości, w samochodzie ciężarowym o DMC nieprzekraczającej 2,5t w zarejestrowanym po raz pierwszy po dniu:

#7: Odchylenie strumienia światła mijania w płaszczyźnie poziomej nie może przekraczać dopuszczalnej granicy:

#8: Autobus 100 km/h powinien być wyposażony w opony o głębokości rzeźby bieżnika co najmniej:

#9: Ustalenie kolejnego terminu okresowego badanie technicznego samochodu osobowego: badanie okresowe przeprowadzono w dniu 11.09.2017., data pierwszej rejestracji pojazdu 29.12.2013r.
Autor pytania: Kulkis

#10: Maksymalna liczba świateł drogowych dla ciągnika rolniczego, leśnego oraz pojazdu wolnobieżnego to:

DALEJ

Zostaw ocenę.