#1: Na jaką odległość powinny oświetlać drogę światła drogowe:

#2: Czy pojazd samochodowy musi być wyposażony w drogomierz:

#3: Autobus na 100km/h musi spełniać Regulamin EKG ONZ dotyczący opon, jest to regulamin nr:

#4: Gdzie znajdziemy informacje dotyczące miejsca przewidzianego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej:

#5: zespół pojazdów w zakresie kategorii T powinien składać się z ciągnika rolniczego i przyczepy wieloosiowej innej niż lekka oraz powinien mieć długość co najmniej:

#6: Który z wymienionych pojazdow powinien posiadać układ hamowania długotrwałego: (Zgodnie z ADR 2017 bez uwzględnienia przepisów przejściowych podanych pod 1.6.5)

#7: System którego głównym zadaniem jest niedopuszczenie do nadmiernego poślizgu kół pojazdu podczas przyspieszania to:

#8: Główny wyłącznik akumulatora (w pojeździe FL) powinien posiadać stopień ochrony zgodny z normą IEC 60529:

#9: Zbiorniki paliwa przeznaczonego do zasilania silnika pojazdu powinny spełniać następujący warunek – w przypadku wycieku, paliwo ciekłe powinno spływać na podłoże bez mozliwości kontaktu z gorącymi elementami pojazdu lub ładunkiem: (Zgodnie z ADR 2017 bez uwzględnienia przepisów przejściowych podanych pod 1.6.5)

#10: Autobus w zakresie kategorii D1 powinien być przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż:

DALEJ

Zostaw ocenę.