Diagnosta zatem nie może popełnić błędu – czyli to co dziej się w sejmie.

Interpelacja nr 8724

do ministra infrastruktury i budownictwa

w sprawie wyznaczenia konkretnej daty od diagnosty samochodowego

Zgłaszający: Bogdan Latosiński

Data wpływu: 15-12-2016

Problemem jest wskazanie konkretnej daty, jaką jest zobligowany wyznaczyć diagnosta samochodowy w przypadku, gdy przeprowadza PIERWSZE okresowe badanie techniczne samochodu osobowego w dniu 30.11.2016 roku zakładając, iż samochód będący przedmiotem badania został zakupiony w polskim salonie jako pojazd nowy i zarejestrowany został dnia 30.11.2011 roku (właściciel pojazdu spóźnił się z przedstawieniem pojazdu w terminie 3 lat od dnia pierwszej rejestracji i uczynił to dokładnie w dniu upływu 5 lat od dnia pierwszej rejestracji).

Czytaj dalej Diagnosta zatem nie może popełnić błędu – czyli to co dziej się w sejmie.

Diagnosta zatem nie może popełnić błędu – czyli to co dziej się w sejmie.
Zostaw ocenę.

Ciągniki rolnicze powyżej 3,5t ponownie na podstawowych stacjach kontroli pojazdów ?

Informacja o posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji z 5 października 2016.

4 października 2016 r. Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji wysłuchała informacji Ministra Infrastruktury i Budownictwa temat prowadzonych prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (wraz z aktami wykonawczymi), dotyczących zmian w systemie badań technicznych.

Czytaj dalej Ciągniki rolnicze powyżej 3,5t ponownie na podstawowych stacjach kontroli pojazdów ?

Ciągniki rolnicze powyżej 3,5t ponownie na podstawowych stacjach kontroli pojazdów ?
Zostaw ocenę.

Przykładowe pytania na egzamin dla diagnostów w formie testu online.

 Kliknij przycisk dalej i rozwiązuj testy z przykładowymi pytaniami przed egzaminem diagnosty.

 

 

Rozpocznij quiz:

#21: Silniki wysokoprężne wymagane są w pojazdach:

#22: suma maksymalnych nacisków osi nie może być mniejsza niż maksymalna masa całkowita pojazdu, a nacisk osi przedniej przy maksymalnym nacisku na oś tylną oraz maksymalnej masie całkowitej pojazdu nie może być mniejszy

#23: Dopuszczalna ładowność określona przez producenta dla pojazdów trzy- i czterokołowych nie może przekraczać w przypadku pojazdu czterokołowego lekkiego:

#24: Autocysterna FL o dmc 16 t zarejestrowana pierwszy raz w 2003 r. powinna posiadać:

#25: Układ wydechowy, łącznie z rurami wydechowymi, powinien być tak skierowany lub zabezpieczony, aby nie narażać ładunku na nagrzewanie lub zapalenie w pojazdach:

#26: Samochód osobowy w zakresie prawa jazdy kategorii B powinien mieć dopuszczalną masę całkowitą nieprzekraczającą

#27: Części urządzeń zamontowanych na pojeździe, wystające poza obrys pojazdu, powinny być oznakowane pasami barwy na przemian:

#28: Maksymalna długość zespołu złożonego z autobusu i przyczepy może wynosić:

#29: System którego głównym zadaniem jest niedopuszczenie do nadmiernego poślizgu kół pojazdu podczas przyspieszania to:

#30: ogranicznik prędkości zamontowany w pojeździe o dmc 8 t przeWOŻącym towary niebezpieczne w ilościach wymagających oznakowania jednostki transportowej tablicami barwy pomarańczowej, wymagany jest w pojeździe zarejestrowanym:

DALEJ

 


Przykładowe pytania na egzamin dla diagnostów w formie testu online.
4.2 (84%) 10 votes