Jeśli zapoznałeś się już  z wymaganiami na diagnostę samochodowego i spełniasz wymagania na diagnostę a chciałbyś podjąć pracę na stacji kontroli pojazdów to pozostaje rozpocząć kurs przygotowujący a następnie zdać egzamin państwowy.

 

Skoro czytasz ten artykuł to pewnie chciałbyś pracować na stacji jako diagnosta samochodowy. Najważniejszym punktem początkowym od którego należy rozpocząć to upewnić się, że posiadamy odpowiednie wykształcenie oraz staż  pracy. W maju 2019r mają nastąpić zmiany egzaminowania kandydatów oraz wymagań dla przyszłych diagnostów.

Więc jeśli chciałbym zapoznać się z tym dokumentem to zapraszamy do artykułu 20 maja 2019 Zmiany na stacjach diagnostycznych ?

 
Kurs przygotowujący – jest to kurs na diagnostę samochodowego. Od niego powinniśmy zacząć. Jest on podzielony na 5 części tematycznych trwających łącznie 116 godzin. Uczymy się przede wszystkim czytania ze zrozumieniem dziennika ustaw, interpretacji poszczególnych przepisów oraz kryteriów potrzebnych aby móc przeprowadzić badania techniczne. Kurs ten nie ma nic wspólnego z nauką budowy samochodów itp. Są poruszane kwestie np. ograniczników prędkości, zwalniaczy czy systemów ABS lecz tylko w formie przypomnienia – utrwalenia. Ustawodawca dokładnie określa rodzaj zagadnień jakie musimy przejść podczas kursu na egzamin diagnosty samochodowego. A tj.:

 

Nr części
Rodzaj szkolenia
Czas trwania
I
Szkolenie Podstawowe: w zakresie przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów w zakresie sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska.
54 godz.
II
Szkolenie Specjalistyczne: w zakresie badania technicznego autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h.
9 godz.
III
Szkolenie Specjalistyczne: w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych.
16 godz.

Szkolenie Specjalistyczne: w zakresie przeprowadzania badań technicznego pojazdu przystosowanego do zasilania gazem.
14 godz.
V
Szkolenie Specjalistyczne: w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu:

a) związanego z badaniem pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą,

b) skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile pojazd wymaga specjalistycznego badania,

c) w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym.
23 godz.
Razem
116 godz.

 
Kurs na diagnostę samochodowego możemy zrobić w dowolnie przez nas wybranym ośrodku szkoleniowym. Nie ma żadnego określonego wymagania czy też instytucji która nakazuje nam gdzie powinniśmy go przeprowadzić. Musi być to ośrodek który posiada możliwość prowadzenia takich kursów. A jest ich sporo. Po ukończonym kursie otrzymujemy zaświadczenie o ukończonym kursie na podstawie którego możemy wypełnić wnioski pozwalające na przystąpienie do egzaminu Państwowego organizowanego przez Transportowy Dozór Techniczny.

Weryfikacja naszego doświadczenia odbywa się dopiero w wydziale komunikacji bądź odpowiadającym mu urzędzie. Lecz warto pamiętać, że w chwili przystępowania do egzaminu podpisujemy oświadczenie, że posiadamy wymagana wykształcenie – jest to warunek konieczny aby przystąpić do egzaminu.
Kurs na egzamin diagnostę samochodowego można znaleźć w internecie bądź popytać w środowisku diagnostów samochodowych. Warto również wybrać się na stację kontroli pojazdów która pewnie znajduje się w pobliżu i porozmawiać z diagnostami odnośnie samej pracy.

Kurs na egzamin diagnosty
3.3 (66.67%) 3 votes