Diagnosta samochodowy – to osoba, która ukończyła kurs oraz zdała egzamin organizowany przez Transportowy Dozór Techniczny z wynikiem pozytywnym.

Jest to najczęściej osoba z wykształceniem średnim technicznym bądź wyższym która posiada w zależności od wykształcenia, odpowiednią ilość lat praktyki przy eksploatacji bądź naprawach pojazdów samochodowych.

Głównym celem pracy diagnosty samochodowego jest określenie stanu technicznego pojazdu w stacji kontroli pojazdów. Oceny dokonuje się na podstawie rozporządzenia Dz.U. 2012 poz. 996 [1] w którym dokładnie określone są kryteria jakie powinien spełnić pojazd. Ponadto diagnosta wykonuje wiele badań dodatkowych m.in. takie które:

    • zostały skierowane przez policję lub starostę, w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub środowisku,
    • zostały skierowane przez starostę, w celu ustalenia nieznanych danych technicznych pojazdu,
    • przystosowano do wykorzystywania jako taksówka, pojazd uprzywilejowany lub do nauki jazdy

Obecnie każdy diagnosta samochodowy który posiada uprawnienia może pracować na podstawowych jak i okręgowych stacjach kontroli pojazdów.

Kliknij tutaj i zobacz jak zostać diagnostą samochodowym.

Ze względu na pewne nieścisłości informujemy, że powyższa treść która również widnieje w serwisie Wikipedii pod tym linkiem należy do nas i jesteśmy jej autorem.

Kim jest diagnosta ?
5 (100%) 1 vote