Pytanie nr 5.

Na badanie techniczne przyjechał pojazd marki IVECO, którego DMC wynosi 4 600kg. Właściciel pojazdu oświadczył, że przebudował samochód ciężarowy na autobus o liczbie miejsc siedzących 20, który będzie używał w ruchu poza miejskim. Przedstawił zaświadczenie z ważenia pojazdu, z którego wynikało, że pojazd po przebudowie waży 2 800 kg. Pojazd o długości 6,5m był zarejestrowany dnia 15.09.2005. (Pytania niżej).

Czytaj dalej Pytanie nr 5.

Pytanie nr 4.

Na stacje kontroli pojazdów przyjechał multicar o dmc 3640 zarejestrowany 07.2013, którego rozstaw jest tak wąski że nie mieści się na stanowisku rolkowym.
Opisz szczegółowo wstępne czynności związane z okresowym badaniem. Jakiego rodzaju przeprowadzisz badanie skuteczności hamowania hamulca roboczego i awaryjnego, oraz określ czy są sprawne.

Czytaj dalej Pytanie nr 4.