Niebawem nowy dział – Quiz online na diagnostę z kategorii ADR.

Postanowiliśmy utworzyć dla Państwa nowy test który będzie dotyczył tylko pojazdów ADR. Test ten będzie w innej formie niż dotychczas. Niżej zamieszczamy nową formę/budowę quizu który będzie dostępny w najbliższym możliwym czasie dla Państwa.  W wersji demonstracyjnej dostępne są obecnie tylko 4 pytania.

Kliknij tutaj aby zobaczyć wersję demonstracyjną testu ADR

Przykładowe pytania na egzamin dla diagnostów w formie testu online.

 Kliknij przycisk dalej i rozwiązuj testy z przykładowymi pytaniami przed egzaminem diagnosty.

 

 

Rozpocznij quiz:

#1: Zbiorniki paliwa przeznaczonego do zasilania silnika pojazdu powinny spełniać następujący warunek – w przypadku wycieku, paliwo ciekłe powinno spływać na podłoże bez mozliwości kontaktu z gorącymi elementami pojazdu lub ładunkiem: (Zgodnie z ADR 2017 bez uwzględnienia przepisów przejściowych podanych pod 1.6.5)

#2: Na jaką odległość powinny oświetlać drogę światła drogowe:

#3: W przypadku stwierdzenia niezgodności cech identyfikacyjnych umieszczonych w pojeździe z danymi zapisanymi w dowodzie rejestracyjnym lub odpowiadającym mu dokumencie uprawniony diagnosta:

#4: Udział obciążenia osi kierowanej oraz osi napędowej dla każdego stanu obciążenia ciągnika nie może być mniejszy niż:

#5: Autobus w zakresie kategorii D1 powinien mieć długość co najmniej:

#6: Instalacja zasilania gazem powinna być projektowana na ciśnienie wynoszące: 26 MPa – gazem CNG, 3,0 MPa – gazem LPG oraz:

#7: Czy pojazd samochodowy musi być wyposażony w drogomierz:

#8: Skrót „EBS” informuje nas o:

#9: Samochód osobowy w zakresie prawa jazdy kategorii B powinien mieć dopuszczalną masę całkowitą nieprzekraczającą

#10: Dopuszczalna ładowność określona przez producenta dla pojazdów trzy-i czterokołowych nie może przekraczać w przypadku motocykla trójkołowego do przewozu osób:

DALEJ