Niebawem nowy dział – Quiz online na diagnostę z kategorii ADR.

Postanowiliśmy utworzyć dla Państwa nowy test który będzie dotyczył tylko pojazdów ADR. Test ten będzie w innej formie niż dotychczas. Niżej zamieszczamy nową formę/budowę quizu który będzie dostępny w najbliższym możliwym czasie dla Państwa.  W wersji demonstracyjnej dostępne są obecnie tylko 4 pytania.

Kliknij tutaj aby zobaczyć wersję demonstracyjną testu ADR

Przykładowe pytania na egzamin dla diagnostów w formie testu online.

 Kliknij przycisk dalej i rozwiązuj testy z przykładowymi pytaniami przed egzaminem diagnosty.

 

 

Rozpocznij quiz:

#1: Dopuszczalne jest uczestniczenie w ruchu pojazdu zaprzęgowego na płozach jeżeli masa całkowita pojazdu przekracza:

#2: Pojazd górniczego pogotowia ratunkowego powinien być oznakowany pasem wyróżniającym barwy:

#3: Samochód przewożący butle z gazem palnym w ilości 10.000 kg o dmc powyżej 16 t, zarejestrowany po dniu 30.06.1995 r.:

#4: Układ stosowany w pojazdach mechanicznych w celu zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania, jako element układu hamulcowego, to:

#5: Maksymalna liczba świateł drogowych dla ciągnika rolniczego, leśnego oraz pojazdu wolnobieżnego to:

#6: Od kiedy samochód osobowy musi być wyposażony w zagłówek siedzeń tylnych środkowych:

#7: Kabina kierowcy oraz pomieszczenie przeznaczone do przewozu osób wyposaża się w urządzenia zapewniające przewietrzanie i ogrzewanie wnętrza, jeżeli są one pomieszczeniami zamkniętymi; urządzenie zapewniające ogrzewanie wnętrza nie jest wymagane dla pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem:

#8: Przyjmuje się, że średnia masa jednego pasażera wraz z bagażem wynosi dla autobusu miejskiego:

#9: Samochód osobowy w zakresie prawa jazdy kategorii B powinien mieć dopuszczalną masę całkowitą nieprzekraczającą:

#10: Instalacja do zasilania gazem może zawierać także w przypadku LPG części i zespoły służące do poprawy działania silnika, o ile połączone są one z częściami instala cji, w których ciśnienie gazu nie przekracza

DALEJ