Niebawem nowy dział – Quiz online na diagnostę z kategorii ADR.

Postanowiliśmy utworzyć dla Państwa nowy test który będzie dotyczył tylko pojazdów ADR. Test ten będzie w innej formie niż dotychczas. Niżej zamieszczamy nową formę/budowę quizu który będzie dostępny w najbliższym możliwym czasie dla Państwa.  W wersji demonstracyjnej dostępne są obecnie tylko 4 pytania.

Kliknij tutaj aby zobaczyć wersję demonstracyjną testu ADR

Przykładowe pytania na egzamin dla diagnostów w formie testu online.

 Kliknij przycisk dalej i rozwiązuj testy z przykładowymi pytaniami przed egzaminem diagnosty.

 

 

Rozpocznij quiz:

#1: Dopuszczalne jest uczestniczenie w ruchu pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego z maszyną zawieszaną i przyczepy specjalnej o szerokości nieprzekra czającej:

#2: Przed przystąpieniem do badania technicznego pojazdu zasilanego gazem należy sprawdzić:

Autor pytania: Tadeusz


#3: Wnętrze kabiny kierowcy oraz pomieszczenie przeznaczone do przewozu osób powinno być oddzielone od przestrzeni ładunkowej trwałą przegrodą o odpowiedniej wytrzymałości, w samochodzie ciężarowym o DMC nieprzekraczającej 2,5t w zarejestrowanym po raz pierwszy po dniu:

#4: Dopuszczalne jest uczestniczenie w ruchu pojazdu zaprzęgowego na płozach jeżeli masa całkowita pojazdu przekracza:

#5: Światło oświetlające tablice rejestracyjną nie może być bezpośrednio widoczne z tyłu pojazdu z odległości większej od:

#6: W przypadku hamulca pneumatycznego połączenie pojazdu ciągnącego z przyczepą powinno składać się co najmniej z dwóch przewodów (zasilającego i sterującego); przepis stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu:

#7: Układ wydechowy, łącznie z rurami wydechowymi, powinien być tak skierowany lub zabezpieczony, aby nie narażać ładunku na nagrzewanie lub zapalenie w pojazdach:

#8: Numeru identyfikacyjnego VIN nie wymaga się dla pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem:

#9: Skrót „EBS” informuje nas o:

#10: Dopuszczalną ładowność i masę własną dla pojazdów o masie własnej do 2000 kg określa się w zaokrągleniu do:

DALEJ