Niebawem nowy dział – Quiz online na diagnostę z kategorii ADR.

Postanowiliśmy utworzyć dla Państwa nowy test który będzie dotyczył tylko pojazdów ADR. Test ten będzie w innej formie niż dotychczas. Niżej zamieszczamy nową formę/budowę quizu który będzie dostępny w najbliższym możliwym czasie dla Państwa.  W wersji demonstracyjnej dostępne są obecnie tylko 4 pytania.

Kliknij tutaj aby zobaczyć wersję demonstracyjną testu ADR

Przykładowe pytania na egzamin dla diagnostów w formie testu online.

 Kliknij przycisk dalej i rozwiązuj testy z przykładowymi pytaniami przed egzaminem diagnosty.

 

 

Rozpocznij quiz:

#1: Zbiorniki paliwa przeznaczonego do zasilania silnika pojazdu powinny spełniać następujący warunek – w przypadku wycieku, paliwo ciekłe powinno spływać na podłoże bez mozliwości kontaktu z gorącymi elementami pojazdu lub ładunkiem: (Zgodnie z ADR 2017 bez uwzględnienia przepisów przejściowych podanych pod 1.6.5)

#2: Numeru identyfikacyjnego VIN nie wymaga się dla pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem:

#3: W samoczynnym ustawianiu świateł niewłaściwa (niezgodna z wymaganiami producenta) wartość zmiany położenia poziomego odcinka granicy światła i cienia w dwóch skrajnych pozycjach elementu uruchamiającego korektor, różniąca się od wartości nominalnej o więcej niż 2 cm/10 m. W przypadku braku danych jako wartość nominalną należy przyjąć zmianę min:

#4: Maksymalna długość zespołu złożonego z autobusu i przyczepy może wynosić:

#5: Części urządzeń zamontowanych na pojeździe, wystające poza obrys pojazdu, powinny być oznakowane pasami barwy na przemian:

#6: Instalacja do zasilania gazem może zawierać także w przypadku LPG części i zespoły służące do poprawy działania silnika, o ile połączone są one z częściami instala cji, w których ciśnienie gazu nie przekracza

#7: Oznaczenia na reflektorze informujące nas, że to reflektor z żarnikiem bi-xenon to:

#8: Miejsce przewidziane do umieszczenia tylnej tablicy rejestracyjnej powinno stanowić równą, prostokątną powierzchnię o następujących minimalnych wymiarach dla motorowerów i czterokołowych pojazdów samochodowych o masie własnej do 350kg maksymalnej mocy netto silnika nieprzekraczającej 4 kW:

#9: Nie dopuszcza się stosowania ogrzewaczy spalinowych zasilanych gazem w pojazdach:

#10: Odchylenie strumienia światła mijania w płaszczyźnie poziomej nie może przekraczać dopuszczalnej granicy:

DALEJ