Niebawem nowy dział – Quiz online na diagnostę z kategorii ADR.

Postanowiliśmy utworzyć dla Państwa nowy test który będzie dotyczył tylko pojazdów ADR. Test ten będzie w innej formie niż dotychczas. Niżej zamieszczamy nową formę/budowę quizu który będzie dostępny w najbliższym możliwym czasie dla Państwa.  W wersji demonstracyjnej dostępne są obecnie tylko 4 pytania.

Kliknij tutaj aby zobaczyć wersję demonstracyjną testu ADR

Przykładowe pytania na egzamin dla diagnostów w formie testu online.

 Kliknij przycisk dalej i rozwiązuj testy z przykładowymi pytaniami przed egzaminem diagnosty.

 

 

Rozpocznij quiz:

#1: Pojazdem uprzywilejowanym w ruchu drogowym nie może być pojazd:

#2: Zbiornik paliwa, z zastrzeżeniem wymagań dla zbiorników do gazu, w tym również zbiornik paliwa niezależnej instalacji ogrzewczej musi spełniać regulamin EKG ONZ;

#3: Tachograf, o ile jest zamontowany, powinien być oznakowany symbolem Ex w pojazdach: (Zgodnie z ADR 2017 bez uwzględnienia przepisów przejściowych podanych pod 1.6.5)

#4: Motorower powinien być wyposażony w boczne światło odblaskowe, o kształcie innym niż trójkąt, barwy żółtej samochodowej, w liczbie jedno lub dwa z każdej strony pojazdu, umieszczone nie niżej niż:

#5: Numeru identyfikacyjnego VIN nie wymaga się dla pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem:

#6: Światła drogowe wymagane są w:

#7: Dla pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy w okresie od dnia 1 stycznia 1995r. do dnia 31 grudnia 1998r. dopuszcza się odległość zderzaka lub urządzenia ochronnego od tylnego obrysu pojazdu nieprzekraczającą:

#8: Czy pojazd samochodowy musi być wyposażony w drogomierz:

#9: Oś pojedynczą nazywamy oś oddaloną od sąsiedniej:

#10: Pas wyróżniający motocykli Policji powinnien mieć szerokość co najmniej:

DALEJ