Niebawem nowy dział – Quiz online na diagnostę z kategorii ADR.

Postanowiliśmy utworzyć dla Państwa nowy test który będzie dotyczył tylko pojazdów ADR. Test ten będzie w innej formie niż dotychczas. Niżej zamieszczamy nową formę/budowę quizu który będzie dostępny w najbliższym możliwym czasie dla Państwa.  W wersji demonstracyjnej dostępne są obecnie tylko 4 pytania.

Kliknij tutaj aby zobaczyć wersję demonstracyjną testu ADR

Przykładowe pytania na egzamin dla diagnostów w formie testu online.

 Kliknij przycisk dalej i rozwiązuj testy z przykładowymi pytaniami przed egzaminem diagnosty.

 

 

Rozpocznij quiz:

#1: Autobus powinien być typu homologowanego w zakresie hamowania według Regulaminu nr 13 EKG ONZ zgodnie co najmniej z:

#2: W przypadku braku miejsca na kolejne wpisy terminów następnego badania technicznego pojazdu w dowodzie rejestracyjnym lub odpowiadającym mu dokumencie uprawniony diagnosta wystawia:

#3: Odległość mierzona równolegle do podłużnej osi zespołu pojazdów, między najdalej wysuniętym do przodu punktem przestrzeni ładunkowej położonej za kabiną kierowcy a tylnym obrysem przyczepy, nie może przekraczać:

#4: Pojazd straży gminnej (miejskiej), z wyjątkiem motocykla, powinien być oznakowany pasem barwy granatowej umieszczonym poniżej pasa o szerokości nie mniejszej niż:

#5: Samochód ciężarowy o dmc 12 t, zarejestrowany po raz pierwszy w dniu 01.01.2000 r. dopuszczony jako jednostka EX/ll:

#6: W przypadku stwierdzenia niezgodności cech identyfikacyjnych umieszczonych w pojeździe z danymi zapisanymi w dowodzie rejestracyjnym lub odpowiadającym mu dokumencie uprawniony diagnosta:

#7: Motocykl dwukołowy w zakresie prawa jazdy kategorii powinien być wyposażony w silnik spalinowy o pojemności skokowej co najmniej

#8: Autobus powinien być wyposażony w przyrząd kontrolny – tachograf samochodowy o zakresie pomiarowym co najmniej do:

#9: Dopuszczalne jest uczestniczenie w ruchu pojazdu zaprzęgowego na płozach jeżeli masa całkowita pojazdu przekracza:

#10: Rejestr badań prowadzi:

Aby rozwiązywać kolejne testy przejdź Tutaj