Niebawem nowy dział – Quiz online na diagnostę z kategorii ADR.

Postanowiliśmy utworzyć dla Państwa nowy test który będzie dotyczył tylko pojazdów ADR. Test ten będzie w innej formie niż dotychczas. Niżej zamieszczamy nową formę/budowę quizu który będzie dostępny w najbliższym możliwym czasie dla Państwa.  W wersji demonstracyjnej dostępne są obecnie tylko 4 pytania.

Kliknij tutaj aby zobaczyć wersję demonstracyjną testu ADR

Przykładowe pytania na egzamin dla diagnostów w formie testu online.

 Kliknij przycisk dalej i rozwiązuj testy z przykładowymi pytaniami przed egzaminem diagnosty.

 

 

Rozpocznij quiz:

#1: Dopuszczalna ładowność określona przez producenta dla pojazdów trzy-i czterokołowych nie może przekraczać w przypadku motocykla trójkołowego do przewozu osób:

#2: Motocykl wyposaża się w sygnał dźwiękowy o ciągłym i nieprzeraźliwym tonie, o poziomie dźwięku mierzonym podczas postoju pojazdu z odległości 3 m, nie mniejszym niż

#3: suma maksymalnych nacisków osi nie może być mniejsza niż maksymalna masa całkowita pojazdu, a nacisk osi przedniej przy maksymalnym nacisku na oś tylną oraz maksymalnej masie całkowitej pojazdu nie może być mniejszy

#4: Autobus szkolny powinien być tak zbudowany, aby drzwi były automatycznie blokowane, gdy pojazd porusza się z prędkością przekraczającą:

#5: Stosunek mocy maksymalnej silnika do autobusu 100m/h powinien wynosić co najmniej:

#6: Wskaźnik skuteczności hamowania dla hamulca postojowego pojazdu w odniesieniu do dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu nie może być mniejszy niż:

#7: Karetka sanitarna powinna mieć barwę:

#8: Zbiorniki paliwa przeznaczonego do zasilania silnika pojazdu powinny spełniać następujący warunek – w przypadku wycieku, paliwo ciekłe powinno spływać na podłoże bez mozliwości kontaktu z gorącymi elementami pojazdu lub ładunkiem: (Zgodnie z ADR 2017 bez uwzględnienia przepisów przejściowych podanych pod 1.6.5)

#9: Wnętrze kabiny kierowcy oraz pomieszczenie przeznaczone do przewozu osób powinno być oddzielone od przestrzeni ładunkowej trwałą przegrodą o odpowiedniej wytrzymałości, w samochodzie ciężarowym o DMC nieprzekraczającej 2,5t w zarejestrowanym po raz pierwszy po dniu:

#10: Stwierdzone w trakcie badania technicznego usterki dzieli się na trzy grupy:

Aby rozwiązywać kolejne testy przejdź Tutaj