Taxi – Zmiany od stycznia 2020r. Brak konieczności posiadania taksometra elektronicznego.

Wymagania dla pojazdu, który ma być używany jako taksówka uległy zmianie po 1 stycznia 2020 r. (Dz.U. poz. 2560 z 2019 r.) w związku z czym, posiadanie taksometru elektronicznego z ważnym dowodem legalizacji nie jest już konieczne, aby prowadzić działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób taksówką.

Zbyt pojemny zbiornik paliwa powodem zatrzymania pojazdu. Kontrola ITD

Dnia 09.04.2019r. na stronie GITD pojawił się ciekawy artykuł który może Cię zainteresować.

Tytuł brzmi:  Nieprawidłowe zbiorniki paliwa

A w artykule znajdziemy:


O 140 litrów paliwa za dużo mogło zmieścić się w zbiornikach przy ciężarówce i naczepie. Za przekroczenie maksymalnej ich pojemności kierowca otrzymał zakaz dalszej jazdy, a macedońskiej firmie transportowej grozi kara pieniężna.

Dalsza część artykułu dostępna jest poniżej:

Czytaj dalej Zbyt pojemny zbiornik paliwa powodem zatrzymania pojazdu. Kontrola ITD

Światło ksenonowe – spryskiwacz i soczewka oraz automatyczna regulacja świateł.

Czym różni się światło ksenonowe od zwykłej żarówki H7 ?

Dobrze by było gdybyśmy wiedzieli, że tzw. ksenon to inaczej lampa metalohalogenkowa czyli po prostu lampa wyładowcza. Światło w niej powstaje dzięki wyładowaniu elektrycznemu w mieszaninie par rtęci, argonu oraz halogenków metali (niekiedy również innych gazów szlachetnych oraz bromu lub jodu).  W pospolitej H7 użyty gaz to argon.
Gdyby zamiast tego zastosowany w żarniku ksenonowym był argon, jak to ma miejsce w zwykłych żarówkach uruchamianie lampy trwałoby kilka minut. Lampy te cechuje:
– większa skuteczność świetlna
– lampa halogenowa wytwarza 1500 lm pobierając 55 W
lampa ksenonowa wytwarza, w zależności od swojej temperatury barwowej, około 3200 lm pobierając 35 W i znacznie mniej się nagrzewa.
– długą żywotnością (od 7500 do 20 000 godzin)

Lampy takie wymagają specjalnego układu zapłonowego, wytwarzającego wysokie napięcie niezbędne do ich uruchomienia.

Kiedy wymagany jest automatyczna regulacja świateł ?

Regulamin nr 48 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej mówi jasno:

6.2.6.1.1.   Początkową wartość odchylenia w dół granicy światła i cienia wiązki świateł mijania, ustaloną dla pojazdu nieobciążonego z jedną osobą na fotelu kierowcy, określa producent pojazdu z dokładnością do 0,1 %. Tak określona nominalna wartość odchylenia musi być zaznaczona w łatwo czytelny i nieusuwalny sposób na każdym pojeździe, w pobliżu każdego ze świateł przednich lub tabliczki producenta, za pomocą symbolu przedstawionego w załączniku 7.

Wyżej wymienioną wartość odchylenia w dół określa się zgodnie z pkt 6.2.6.1.2.

6.2.6.1.2.   W zależności od wysokości w metrach (h) dolnej krawędzi powierzchni widocznej w kierunku osi odniesienia, w odniesieniu do zamontowanych świateł mijania, mierzonej dla pojazdu nieobciążonego, odchylenie pionowe granicy światła i cienia wiązki świateł mijania musi, w zakresie wszystkich warunków statycznych zawartych w załączniku 5, zawierać się w następujących wartościach granicznych, a ustawienie początkowe musi mieć wartość podaną…

6.2.6.2.   Korektor ustawienia świateł przednich

6.2.6.2.1.   W przypadku gdy do spełnienia wymogów określonych w pkt 6.2.6.1.1 i 6.2.6.1.2 niezbędny jest korektor ustawienia świateł przednich, takie urządzenie musi działać automatycznie.

6.2.6.2.2.   Dozwolone są jednak korektory ręczne regulowane w sposób ciągły lub nieciągły, pod warunkiem że mają one ustalone położenie przywracające odchylenie początkowe określone w pkt 6.2.6.1.1 przy użyciu zwykłej śruby regulacyjnej lub w inny zbliżony sposób.

Ręczny korektor ustawienia świateł musi być obsługiwany z fotela kierowcy.

Urządzenia regulowane w sposób ciągły muszą posiadać skalę wskazującą takie warunki obciążenia, które wymagają korekty ustawienia świateł mijania.

Kiedy wymagana jest spryskiwacz przy xenonach ?

6.2.9. (…) Światła mijania ze źródłem światła o wartości obiektywnego strumienia świetlnego powyżej 2 000 lumenów można stosować wyłącznie w połączeniu z instalacją urządzeń do oczyszczania świateł przednich, zgodnie z regulaminem nr 45. Ponadto, w odniesieniu do odchylenia pionowego, postanowień pkt 6.2.6.2.2 powyżej nie stosuje się.

 

Kiedy wymagana jest soczewka w światłach xenonowych?

Większość samochodów posiadających światło ksenonowe posiadają soczewkę. Jest to dobrowolny wybór producenta pojazdu gdyż były produkowane samochody seryjnie np. renault laguna II gdzie został użyty żarnik wyładowczy bez wykorzystania soczewki.

RENAULT LAGUNA II 2 LAMPA PRZÓD LEWA XENON EUROPA

Oczywiście, spryskiwacz został zastosowany a na żarniku została założona przysłona powodująca odcięcie świetlne.

 

 

Akcje naprawcze recall pojazdów marki Volkswagen, Audi, Seat i Skoda.

Niżej zamieszczamy linki do sprawdzania akcji serwisowych dla pojazdów w których wykryto manipulacje poziomem spalin w roku 2015 dla marek Volkswagen, Audi, Seat oraz Skoda.

Zgodnie z pismem DTD z 11.05.2018 każda SKP powinna powiadomić osobę która przedstawia pojazd badaniu technicznym o akcji naprawczej recall – sprawdzając wcześniej czy dany pojazd podlega akcji recall oraz powinna prowadzić dokumentacje przeprowadzonych badań dla samochodów objętych akcją naprawczą.

Adresy do sprawdzania akcji naprawczej:
Skoda  >>>  Seat >>>>  Audi  >>> Volkswagen

Akcje Serwisowe recall - dla samochodów Volkswagen, Audi, Skoda, Seat
(Bądź link wyżej służący do pobrania strony i wrzucenie jej na pulpit > otwieramy link  > klikamy prawym przyciskiem myszy > zapisz jako > pulpit > mamy stały dostęp do linków)

Kurs na egzamin diagnosty samochodowego.

 

Jeśli zapoznałeś się już  z wymaganiami na diagnostę samochodowego i spełniasz wymagania na diagnostę a chciałbyś podjąć pracę na stacji kontroli pojazdów to pozostaje rozpocząć kurs przygotowujący a następnie zdać egzamin państwowy.

 

Skoro czytasz ten artykuł to pewnie chciałbyś pracować na stacji jako diagnosta samochodowy. Najważniejszym punktem początkowym od którego należy rozpocząć to upewnić się, że posiadamy odpowiednie wykształcenie oraz staż  Czytaj dalej Kurs na egzamin diagnosty samochodowego.

Ostatnio (weryfikacja) rozwiązałeś test w którym udzieliłeś 0 poprawnych odpowiedzi.
Łącznie rozwiązałeś 7 testów.
Statystyki zgromadzone na podstawie Twojego adresu IP.

Wesołych Świąt !

Wspaniałych świąt Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, samych szczęśliwych dni w nadchodzącym roku, szampańskiej zabawy sylwestrowej i życia w bezpieczeństwie życzy Państwu Administrator infodia.pl

Czytelnicy pamiętajcie o pasach bezpieczeństwa.
Do zobaczenia w nowym roku 🙂

Stwierdzenie i usuwanie niezgodności w CEP – CEPIK 2.0.

Niezgodność stanu faktycznego z danymi które widnieją w ewidencji:

Art. 80bd.44)

1. Podmiot, który stwierdzi niezgodność danych zgromadzonych w ewidencji, w wyniku dokonanej weryfikacji, usuwa te niezgodności, jeżeli jest właściwy do ich usunięcia.

2. Podmiot, który stwierdzi niezgodność danych, a nie jest właściwy do jej usunięcia, niezwłocznie powiadamia o tym, za pośrednictwem administratora danych i informacji zgromadzonych w ewidencji, podmiot właściwy do przekazania tych danych, w celu usunięcia niezgodności.

[Obecnie nie ma żadnego rozwiązania umożliwiającego bezpośrednie zgłaszanie niezgodności. W sytuacji na dzień dzisiejszy jesteśmy zobowiązani do wysyłania wiadomość email informując o nieścisłości]

3. W przypadku gdy istnienie niezgodności danych w ewidencji stwierdzi administrator danych i informacji zgromadzonych w ewidencji niezwłocznie powiadamia o tym podmiot właściwy do przekazania tych danych w celu usunięcia niezgodności.
4. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, warunki, sposób i tryb wyjaś- niania niezgodności danych przez podmioty, które je przekazują, a także terminy, zakres, sposób, tryb i warunki przekazywania poprawnych danych, po zidentyfikowaniu niezgodności, mając na uwadze konieczność zapewnienia kompletności i poprawności danych w ewidencji, zapewnienie terminowej obsługi procesów administracyjnych powiązanych z ewidencją i ich bezpieczeństwo.

Proces przeprowadzania badań od 13.11.2017 w CEPIKu 2.0:

Badanie okresowe pojazdu który znajduje się w CEP:

 • Przyjazd pojazdu na stację kontroli pojazdów
 • Pobranie od klienta dokumentów z pojazdu
 • Wyszukanie pojazdu w CEP (poprzez program do przeglądów)
 • Wyświetlenie danych pojazdu widniejących w CEP
 • Porównanie danych > stan faktyczny a CEP
 • Pobranie opłaty za badanie okresowe
 • Wystawienie dokumentu finansowego > Faktura / Paragon.
 • Wykonanie badania technicznego
 • Wprowadzenie wyniku badania do programu obsługujący SKP
 • Zamieszczenie w uwagach informacje o niezgodności w danych
 • Zwrot dokumentów pojazdu > Koniec badania

Jakakolwiek niezgodność w CEP a pojazdem nie mogą wpływać na przebieg wykonywanego badania. Badanie zawsze musi zostać wykonane niezależnie od błędów które wynikną z niepoprawnej pracy CEP. 

 

Badanie okresowe pojazdu w trybie awaryjnym (bez dostępu do CEP): np. brak internetu czy też inny problem techniczny.

 • Przyjazd pojazdu na stację kontroli pojazdów
 • Pobranie od klienta dokumentów z pojazdu
 • Weryfikacja danych faktycznych pojazdu
 • Wprowadzanie danych do programu obsługującego SKP
 • Pobranie opłaty za badanie okresowe
 • Wystawienie dokumentu finansowego > Faktura / Paragon.
 • Wykonanie badania technicznego
 • Wprowadzenie wyniku badania do programu obsługujący SKP
 • Zwrot dokumentów pojazdu > Koniec badania

Po odzyskaniu dostępu do CEPIK 2.0 diagnosta zobowiązany jest do:

 • Wyszukania pojazdu w CEP w którym przeprowadziliśmy awaryjnie badanie
 • CEP udostępni nam dane które znajdują się w ewidencji
 • Przekazanie danych z badania do CEP dowiązanego do nowego badania