Regulamin świadczenia usług płatnego dostępu do quizu.

§ 1. Informacje ogólne:

1. Serwis – strona internetowa o adresie Infodia.pl jest stroną służącą do
udostępnienia odpłatnie treści przedstawionej w formie QUIZU oraz darmowej treści pozostałej powiązaną z tematyką diagnosta samochodowy.

2. Klient – osoba która dokonała zamówienia na dostęp do treści płatnej.

3. Dane klienta – dane pozyskane w momencie składania zamówienia pobierane są tylko w celu wystawienia dokumentu finansowego. Administrator zobowiązuje się do zabezpieczenia Państwa danych osobowych a w momencie wygaśnięcia testu i wystawienia faktury – do ich usunięcia.

4. Protokół SSL – administrator strony zobowiązał się do szyfrowania wszelkich danych przychodzących/wychodzących poprzez protokół SSL.

5. Administrator – właścicielem serwisu jest tzw. firma nierejestrowana z siedzibą w Tarnowskich Górach mieszcząca się pod adresem Tarnowskie Góry, ul. Cegielniana 10.

6. Każdy klient dokonujący zamówienia akceptuje treść niniejszego regulaminu.

7. Administrator strony zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do testu dla klienta u którego stwierdzono podejrzenie udostępnienia treści osobom trzecim.

8. Administrator zastrzega sobie prawo do rezygnacji zleconego zamówienia bez podawania przyczyny. Jednocześnie w takim przypadku zobowiązuje się do natychmiastowego zwrotu opłaconej kwoty przez klienta.

§ 2. Zwroty:

 1. Każdy klient ma prawo zrezygnować z zamówionego produktu nie później niż 14 dni po jego otrzymaniu. W przypadku wykorzystaniu dostępu prawo do zwrotu nie występuje.
 2. W przypadku wykupionego płatnego dostępu i stwierdzenia braku satysfakcji z otrzymanej treści – przysługuje klientowi prawo do reklamacji w celu uzyskania zwrotu kosztu zakupu. Reklamacja powinna zostać sporządzona elektronicznie w formie wiadomości  i przesłana na adres kontakt@infodia.pl.
  Każda reklamacja zostaje rozpatrzona indywidualnie z wynikiem pozytywnym lub negatywnym.

§ 3. Aktualność danych:

 1. Każda treść udostępniona odpłatnie na niniejszej stronie a tj. www.Infodia.pl jest aktualna tylko w momencie jej utworzenia. Administrator stara się na bieżąco aktualizować bazy pytań, informacji, rozwiązań. Jednakże zastrzega sobie prawo do braku konieczności aktualizacji treści. Jednoznaczne jest to z faktem, że klient może otrzymać treść nieaktualną – niezgodną z dziennikiem ustaw.
 2. Dane dostępne w treści są tworzone przez Administratora strony bądź przez osoby trzecie. Nie są to dane pojawiające się w innych miejscach bądź instytucjach.

 

§ 4. Udostępnienie treści:

 1.  Administrator zastrzega wszelkie dane pozyskane na stronie Infodia.pl w formie odpłatnej jako własność serwisu a jakiekolwiek udostępniania danych osobom trzecim bądź wykorzystanie ich w innym miejscu będzie skutkowało blokadą konta oraz karą pieniężną na drodze sądowej.
 2.  Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie takie sytuacje będą rozwiązywane na drodze sądowej w momencie niedostosowania się klienta do wytycznych  a tj. pokrycie strat finansowych wyrządzonych przekazaniem treści dalej.
 3. Administrator oraz właściciel serwisu informuje, że udostępnienie treści dalej będzie wiązało się z następującymi kosztami:
  – Dostęp dla osoby która nie opłaciła dostępu – 50 zł za każdy dzień posiadania dostępu do Państwa kupionej treści płatnej.
  – Udostępnienie danych – 100 zł za każdy dzień , licząc datę początkową tą w której udostępniono treść dalej.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *