Rozwiązuj testy na diagnostę samochodowego.


#1: zespół pojazdów w zakresie kategorii T powinien składać się z ciągnika rolniczego i przyczepy wieloosiowej innej niż lekka oraz powinien mieć długość co najmniej:

#2: Odchylenie strumienia światła mijania w płaszczyźnie poziomej nie może przekraczać dopuszczalnej granicy:

#3: Dopuszczalne jest uczestniczenie w ruchu pojazdu zaprzęgowego na płozach jeżeli masa całkowita pojazdu przekracza:

#4: W przypadku braku miejsca na kolejne wpisy terminów następnego badania technicznego pojazdu w dowodzie rejestracyjnym lub odpowiadającym mu dokumencie uprawniony diagnosta wystawia:

#5: Oznaczenie stacji E upoważnia stację do wykonywania badań:

#6: Pojazd o dmc powyżej 12 t zarejestrowany po raz pien/vszy po 31.12.1987 r. powinien być wyposażony w ogranicznik prędkości, jeżeli jest pojazdem typu: (Zgodnie z ADR 2017 bez uwzględnienia przepisów przejściowych podanych pod 1.6.5)

#7: Autobus powinien być wyposażony w przegrodę zabezpieczającą kierowcę przed uderzeniem:

#8: Układ pochłaniania par paliwa ze zbiornika paliwa pojazdu z silnikiem o zapłonie iskrowym był kompletny i szczelny; przepis stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu:

#9: Zaciski akumulatorów powinny być izolowane elektrycznie lub zabezpieczone izolującą pokrywą obudowy w pojazdach: (Zgodnie z ADR 2017 bez uwzględnienia przepisów przejściowych podanych pod 1.6.5)

#10: Pojazd straży gminnej (miejskiej), z wyjątkiem motocykla, powinien być oznakowany pasem barwy granatowej umieszczonym poniżej pasa o szerokości nie mniejszej niż:

DALEJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *