Rozwiązuj testy na diagnostę samochodowego.


#1: Samochód osobowy w zakresie prawa jazdy kategorii B powinien mieć dopuszczalną masę całkowitą nieprzekraczającą:

#2: Obudowy całkowite powinny być wyposażone co najmniej w dwa otwory wentylacyjne, a obudowy osłaniające jedynie zawory zbiorników – co najmniej w jeden. Otwór wentylacyjny powinien mieć powierzchnię przekroju dla przepływu gazu nie mniejszą niż:

#3: Od jakiej umożliwiającej prędkości konstrukcyjnej wymagane są światła drogowe:

#4: Motocykl dwukołowy w zakresie prawa jazdy kategorii A powinien być zaopatrzony w silnik spalinowy o mocy co najmniej

#5: Tachograf, o ile jest zamontowany, powinien być oznakowany symbolem Ex w pojazdach: (Zgodnie z ADR 2017 bez uwzględnienia przepisów przejściowych podanych pod 1.6.5)

#6: Instalacja zasilania gazem LPG powinna być projektowana na ciśnienie wynoszące

#7: Kabina kierowcy oraz pomieszczenie przeznaczone do przewozu osób wyposaża się w urządzenia zapewniające przewietrzanie i ogrzewanie wnętrza, jeżeli są one pomieszczeniami zamkniętymi; urządzenie zapewniające ogrzewanie wnętrza nie jest wymagane dla pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem:

#8: Na wniosek posiadacza pojazdu na stacji kontroli pojazdów, w przypadkach gdy istnieje taka możliwość, wydawany jest mu:

#9: Pojazd o dmc powyżej 12 t zarejestrowany po raz pien/vszy po 31.12.1987 r. powinien być wyposażony w ogranicznik prędkości, jeżeli jest pojazdem typu: (Zgodnie z ADR 2017 bez uwzględnienia przepisów przejściowych podanych pod 1.6.5)

#10: Która z niżej wymienionych usterek jest podstawą do zabrania DR:

DALEJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *