Rozwiązuj testy na diagnostę samochodowego.


#1: Ciągnik rolniczy, pojazd wolnobieżny oraz przyczepa przeznaczona do łączenia z tymi pojazdami są zbudowane, wyposażone i utrzymane tak, aby poziom hałasu zewnętrznego mierzony podczas postoju pojazdu silnikowego z odległości 0,5 m nie przekraczał:

#2: Nie wymaga się wyposażenia w światła mijania i hamowania „stop” pojazdu, którego konstrukcja uniemożliwia rozwijanie prędkości przekraczającej:

#3: Jakich świateł nie wymaga się w pojeździe zarejestrowanym po raz pierwszy przed 01.01.1986r.:

#4: Miejsce przewidziane do umieszczenia tylnej tablicy rejestracyjnej powinno stanowić równą, prostokątną powierzchnię o następujących minimalnych wymiarach dla motorowerów i czterokołowych pojazdów samochodowych o masie własnej do 350kg maksymalnej mocy netto silnika nieprzekraczającej 4 kW:

#5: Instalacja zasilania gazem powinna być projektowana na ciśnienie wynoszące: 26 MPa – gazem CNG, 3,0 MPa – gazem LPG oraz:

#6: Samochód ciężarowy o dmc 12 t zarejestrowany pierwszy raz w 1990 r., przewożący gazy techniczne w butlach w ilościach wymagających oznakowania jednostki transportowej tablicami barwy pomarańczowej:

#7: Dopuszczalne jest uczestniczenie w ruchu pojazdu zaprzęgowego na płozach jeżeli masa całkowita pojazdu przekracza:

#8: Główny wyłącznik akumulatora (w pojeździe FL) powinien posiadać stopień ochrony zgodny z normą IEC 60529:

#9: Nie dopuszcza się stosowania źródeł światła z trzonkiem w pojazdach: (Zgodnie z ADR 2017 bez uwzględnienia przepisów przejściowych podanych pod 1.6.5)

#10: Nacisk osi nie może przekraczać w przypadku pojedynczej osi nienapędowej:

DALEJ

Rozwiązuj testy na diagnostę samochodowego.
Zostaw ocenę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *