Rozwiązuj testy na diagnostę samochodowego.


#1: Oznaczenie stacji E upoważnia stację do wykonywania badań:

#2: Stwierdzone w trakcie badania technicznego usterki dzieli się na trzy grupy:

#3: Dopuszczalne jest uczestniczenie w ruchu pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego z maszyną zawieszaną i przyczepy specjalnej o szerokości nieprzekra czającej:

#4: Części urządzeń zamontowanych na pojeździe, wystające poza obrys pojazdu, powinny być oznakowane pasami barwy na przemian:

#5: Nie dopuszcza się stosowania źródeł światła z trzonkiem w pojazdach: (Zgodnie z ADR 2017 bez uwzględnienia przepisów przejściowych podanych pod 1.6.5)

#6: Pojazd przystosowany do przewozu towarów niebezpiecznych, którego dmc jest większa niż 3,5 t, a nie przekracza 7,5 t, powinien być wyposażony w:

#7: Układ pochłaniania par paliwa ze zbiornika paliwa pojazdu z silnikiem o zapłonie iskrowym był kompletny i szczelny; przepis stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu:

#8: Karetka sanitarna powinna mieć barwę:

#9: Pojazd służby więziennej powinien być oznakowany pasem wyróżniającym barwy granatowej po obu stronach pojazdu powinny być umieszczone napisy ,,SW” barwy:

#10: Autobus na 100km/h musi spełniać Regulamin nr 14 EKG ONZ który dotyczy:

DALEJ

Rozwiązuj testy na diagnostę samochodowego.
Zostaw ocenę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *