Rozwiązuj testy na diagnostę samochodowego.


#1: Nie dopuszcza się stosowania źródeł światła z trzonkiem w pojazdach: (Zgodnie z ADR 2017 bez uwzględnienia przepisów przejściowych podanych pod 1.6.5)

#2: Stwierdzone w trakcie badania technicznego usterki dzieli się na trzy grupy:

#3: Samochód ciężarowy EX/II o dmc 9 t: (Zgodnie z ADR 2017 bez uwzględnienia przepisów przejściowych podanych pod 1.6.5)

#4: Nacisk osi nie może przekraczać w przypadku pojedynczej osi nienapędowej:

#5: Wysokość motocykla, motoroweru oraz niektórych pojazdów czterokołowych nie może przekraczać:

#6: Dopuszczalna ładowność określona przez producenta dla pojazdów trzy- i czterokołowych nie może przekraczać w przypadku pojazdu czterokołowego lekkiego

#7: Stosunek maksymalnej mocy netto silnika autobusu 100km/h do dopuszczalnej masy całkowitej powinien wynosić co najmniej:

#8: Połączenia elektryczne pomiędzy pojazdami silnikowymi, a przyczepami powinny posiadać stopień ochrony IP 54 wpojazdach: (Zgodnie z ADR 2017 bez uwzględnienia przepisów przejściowych podanych pod 1.6.5)

#9: Na wniosek posiadacza pojazdu na stacji kontroli pojazdów, w przypadkach gdy istnieje taka możliwość, wydawany jest mu:

#10: Wysokość burt nadwozia skrzyniowego w samochodzie ciężarowym nie może być mniejsza niż:

DALEJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *