Rozwiązuj testy na diagnostę samochodowego.


#1: Światła drogowe wymagane są w:

#2: Długość pojazdu nie może przekraczać w przypadku pojazdu samochodowego, z wyjątkiem autobusu:

#3: Zaciski akumulatorów powinny być izolowane elektrycznie lub zabezpieczone izolującą pokrywą obudowy w pojazdach: (Zgodnie z ADR 2017 bez uwzględnienia przepisów przejściowych podanych pod 1.6.5)

#4: Instalacja zasilania gazem CNG powinna być projektowana na ciśnienie wynoszące:

#5: Wskaźnik skuteczności hamowania dla hamulca postojowego pojazdu w odniesieniu do dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu nie może być mniejszy niż:

#6: Tablice wyróżniające dla pojazdów długich i ciężkich powinny być wyposażone samochody ciężarowe, których:

#7: Światło oświetlające tablice rejestracyjną nie może być bezpośrednio widoczne z tyłu pojazdu z odległości większej od:

#8: Części urządzeń zamontowanych na pojeździe, wystające poza obrys pojazdu, powinny być oznakowane pasami barwy na przemian:

#9: Pojazd zarejestrowany za granicą, a znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powinien odpowiadać warunkom technicznym określonym w Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w:

#10: Samochód osobowy w zakresie prawa jazdy kategorii B powinien mieć dopuszczalną masę całkowitą nieprzekraczającą

DALEJ

Rozwiązuj testy na diagnostę samochodowego.
Zostaw ocenę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *