Rozwiązuj testy na diagnostę samochodowego.


#1: Miejsce przewidziane do umieszczenia tylnej tablicy rejestracyjnej powinno stanowić równą, prostokątną powierzchnię o następujących minimalnych wymiarach dla motorowerów i czterokołowych pojazdów samochodowych o masie własnej do 350kg maksymalnej mocy netto silnika nieprzekraczającej 4 kW:

#2: Skrót „EBS” informuje nas o:

#3: Podczas wykonywania badania stwierdzamy brak tabliczki znamionowej co powinniśmy zrobić:

#4: Oznaczenie na reflektorze CR oznacza światła:

#5: Samochód ciężarowy przewożący osoby poza kabiną kierowcy lub pomieszczeniem do tego przeznaczonym powinien być oznakowany z przodu – napisem „PRZEWÓZ OSÓB” barwy czarnej na białym tle, umieszczonym na prostokątnej tablicy o powierzchni co najmniej

#6: W samochodzie ciężarowym kategorii N1 o nadwoziu rodzaju AB, AC, AF lub BB, o których mowa w przepisach o homologacji pojazdów, mogą być wprowadzone zmiany konstrukcyjne polegające na zmianie ilości miejsc, jeżeli:

#7: Dopuszczalna ładowność określona przez producenta dla pojazdów trzy-i czterokołowych nie może przekraczać w przypadku motocykla trójkołowego do przewozu osób:

#8: Autobus szkolny powinien być tak zbudowany, aby drzwi były automatycznie blokowane, gdy pojazd porusza się z prędkością przekraczającą:

#9: W przypadku stwierdzenia niezgodności cech identyfikacyjnych umieszczonych w pojeździe z danymi zapisanymi w dowodzie rejestracyjnym lub odpowiadającym mu dokumencie uprawniony diagnosta:

#10: Obudowy całkowite powinny być wyposażone co najmniej w dwa otwory wentylacyjne, a obudowy osłaniające jedynie zawory zbiorników – co najmniej w jeden. Otwór wentylacyjny powinien mieć powierzchnię przekroju dla przepływu gazu nie mniejszą niż:

DALEJ

Rozwiązuj testy na diagnostę samochodowego.
Zostaw ocenę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *