Rozwiązuj testy na diagnostę samochodowego.


#1: Stosunek mocy maksymalnej silnika do autobusu 100m/h powinien wynosić co najmniej:

#2: Ciągnik rolniczy, pojazd wolnobieżny oraz przyczepa przeznaczona do łączenia z tymi pojazdami są zbudowane, wyposażone i utrzymane tak, aby poziom hałasu zewnętrznego mierzony podczas postoju pojazdu silnikowego z odległości 0,5 m nie przekraczał:

#3: Pojazd powinien być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby układ odpowietrzania skrzyni korbowej silnika o zapłonie iskrowym, z wyjątkiem silnika dwusuwowego, był kompletny i szczelny; przepisu nie stosuje się do motocykla oraz pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem:

#4: Autobus w zakresie kategorii D1 powinien mieć długość co najmniej:

#5: Elementy instalacji nie mogą wystawać poza obrys pojazdu; nie stosuje się to do wlewów paliwa, które mogą wystawać, lecz nie więcej niż o:

#6: ogranicznik prędkości zamontowany w pojeździe o dmc 8 t przeWOŻącym towary niebezpieczne w ilościach wymagających oznakowania jednostki transportowej tablicami barwy pomarańczowej, wymagany jest w pojeździe zarejestrowanym:

#7: W autobusie na 100km/h wysokość siedzeń w ostatnim rzędzie musi wynosić minimum:

#8: Światła pozycyjne przednie powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej:

#9: Autocysterna FL o dmc 16 t zarejestrowana pierwszy raz w 2003 r. powinna posiadać:

#10: Pojazd o dmc powyżej 12 t zarejestrowany po raz pien/vszy po 31.12.1987 r. powinien być wyposażony w ogranicznik prędkości, jeżeli jest pojazdem typu: (Zgodnie z ADR 2017 bez uwzględnienia przepisów przejściowych podanych pod 1.6.5)

DALEJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *