Rozwiązuj testy na diagnostę samochodowego.


#1: Motocykl dwukołowy w zakresie prawa jazdy kategorii A powinien być zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej co najmniej:

#2: suma maksymalnych nacisków osi nie może być mniejsza niż maksymalna masa całkowita pojazdu, a nacisk osi przedniej przy maksymalnym nacisku na oś tylną oraz maksymalnej masie całkowitej pojazdu nie może być mniejszy

#3: Na wniosek posiadacza pojazdu uprawniony diagnosta zatrudniony w stacji kontroli pojazdów wydaje na podstawie rejestru:

#4: Pojazd powinien być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby układ odpowietrzania skrzyni korbowej silnika o zapłonie iskrowym, z wyjątkiem silnika dwusuwowego, był kompletny i szczelny; przepisu nie stosuje się do motocykla oraz pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem:

#5: Światła mijania posiadają sygnał włączenia świetlny nie migający barwy:

#6: Motocykl dwukołowy w zakresie prawa jazdy kategorii powinien być wyposażony w silnik spalinowy o pojemności skokowej co najmniej

#7: Pojazd o dmc powyżej 12 t zarejestrowany po raz pien/vszy po 31.12.1987 r. powinien być wyposażony w ogranicznik prędkości, jeżeli jest pojazdem typu: (Zgodnie z ADR 2017 bez uwzględnienia przepisów przejściowych podanych pod 1.6.5)

#8: Autobus w zakresie kategorii D1 powinien mieć długość co najmniej:

#9: Odległość między osią sworznia siodłowego urządzenia sprzęgającego a dowolnym punktem przedniej części naczepy nie może przekraczać:

#10: zespół pojazdów w zakresie kategorii T powinien składać się z ciągnika rolniczego i przyczepy wieloosiowej innej niż lekka oraz powinien mieć długość co najmniej:

DALEJ

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *