Rozwiązuj testy na diagnostę samochodowego.


#1: suma maksymalnych nacisków osi nie może być mniejsza niż maksymalna masa całkowita pojazdu, a nacisk osi przedniej przy maksymalnym nacisku na oś tylną oraz maksymalnej masie całkowitej pojazdu nie może być mniejszy

#2: Światła mijania posiadają sygnał włączenia świetlny nie migający barwy:

#3: Motocykl dwukołowy w zakresie prawa jazdy kategorii A powinien być zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej co najmniej:

#4: Wskaźnik zużycia opon to:

#5: Części urządzeń zamontowanych na pojeździe, wystające poza obrys pojazdu, powinny być oznakowane pasami barwy na przemian:

#6: Dopuszczalną ładowność i masę własną dla pojazdów o masie własnej do 2000 kg określa się w zaokrągleniu do:

#7: Nalepki ostrzegawcze na cysternie powinny mieć wymiary (w mm):

#8: Tablice wyróżniające dla pojazdu samochodowego powinny składać się z ukośnych pasów umieszczonych pod kątem:

#9: Odległość między osią sworznia siodłowego urządzenia sprzęgającego a dowolnym punktem przedniej części naczepy nie może przekraczać:

#10: Które z wymienionych pojazdów może ciągnąć przyczepę po przeprowadzonym badaniu dodatkowym na „HAK” i odpowiednim wpisie w dowodzie rejestracyjnym:

DALEJ

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *