Światło ksenonowe – spryskiwacz i soczewka oraz automatyczna regulacja świateł.

Czym różni się światło ksenonowe od zwykłej żarówki H7 ?

Dobrze by było gdybyśmy wiedzieli, że tzw. ksenon to inaczej lampa metalohalogenkowa czyli po prostu lampa wyładowcza. Światło w niej powstaje dzięki wyładowaniu elektrycznemu w mieszaninie par rtęci, argonu oraz halogenków metali (niekiedy również innych gazów szlachetnych oraz bromu lub jodu).  W pospolitej H7 użyty gaz to argon.
Gdyby zamiast tego zastosowany w żarniku ksenonowym był argon, jak to ma miejsce w zwykłych żarówkach uruchamianie lampy trwałoby kilka minut. Lampy te cechuje:
– większa skuteczność świetlna
– lampa halogenowa wytwarza 1500 lm pobierając 55 W
lampa ksenonowa wytwarza, w zależności od swojej temperatury barwowej, około 3200 lm pobierając 35 W i znacznie mniej się nagrzewa.
– długą żywotnością (od 7500 do 20 000 godzin)

Lampy takie wymagają specjalnego układu zapłonowego, wytwarzającego wysokie napięcie niezbędne do ich uruchomienia.

Kiedy wymagany jest automatyczna regulacja świateł ?

Regulamin nr 48 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej mówi jasno:

6.2.6.1.1.   Początkową wartość odchylenia w dół granicy światła i cienia wiązki świateł mijania, ustaloną dla pojazdu nieobciążonego z jedną osobą na fotelu kierowcy, określa producent pojazdu z dokładnością do 0,1 %. Tak określona nominalna wartość odchylenia musi być zaznaczona w łatwo czytelny i nieusuwalny sposób na każdym pojeździe, w pobliżu każdego ze świateł przednich lub tabliczki producenta, za pomocą symbolu przedstawionego w załączniku 7.

Wyżej wymienioną wartość odchylenia w dół określa się zgodnie z pkt 6.2.6.1.2.

6.2.6.1.2.   W zależności od wysokości w metrach (h) dolnej krawędzi powierzchni widocznej w kierunku osi odniesienia, w odniesieniu do zamontowanych świateł mijania, mierzonej dla pojazdu nieobciążonego, odchylenie pionowe granicy światła i cienia wiązki świateł mijania musi, w zakresie wszystkich warunków statycznych zawartych w załączniku 5, zawierać się w następujących wartościach granicznych, a ustawienie początkowe musi mieć wartość podaną…

6.2.6.2.   Korektor ustawienia świateł przednich

6.2.6.2.1.   W przypadku gdy do spełnienia wymogów określonych w pkt 6.2.6.1.1 i 6.2.6.1.2 niezbędny jest korektor ustawienia świateł przednich, takie urządzenie musi działać automatycznie.

6.2.6.2.2.   Dozwolone są jednak korektory ręczne regulowane w sposób ciągły lub nieciągły, pod warunkiem że mają one ustalone położenie przywracające odchylenie początkowe określone w pkt 6.2.6.1.1 przy użyciu zwykłej śruby regulacyjnej lub w inny zbliżony sposób.

Ręczny korektor ustawienia świateł musi być obsługiwany z fotela kierowcy.

Urządzenia regulowane w sposób ciągły muszą posiadać skalę wskazującą takie warunki obciążenia, które wymagają korekty ustawienia świateł mijania.

Kiedy wymagana jest spryskiwacz przy xenonach ?

6.2.9. (…) Światła mijania ze źródłem światła o wartości obiektywnego strumienia świetlnego powyżej 2 000 lumenów można stosować wyłącznie w połączeniu z instalacją urządzeń do oczyszczania świateł przednich, zgodnie z regulaminem nr 45. Ponadto, w odniesieniu do odchylenia pionowego, postanowień pkt 6.2.6.2.2 powyżej nie stosuje się.

 

Kiedy wymagana jest soczewka w światłach xenonowych?

Większość samochodów posiadających światło ksenonowe posiadają soczewkę. Jest to dobrowolny wybór producenta pojazdu gdyż były produkowane samochody seryjnie np. renault laguna II gdzie został użyty żarnik wyładowczy bez wykorzystania soczewki.

RENAULT LAGUNA II 2 LAMPA PRZÓD LEWA XENON EUROPA

Oczywiście, spryskiwacz został zastosowany a na żarniku została założona przysłona powodująca odcięcie świetlne.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *