Badanie okresowe ciągnika rolniczego poza stacją kontroli pojazdów ? Całkiem możliwe !

Witajcie !
Uważam to za fenomen – ale czy wejdzie w życie codzienne ?  Pozostaje nam czekać bo z  dyrektywy 2014/45/UE wynika, iż nowe regulacje muszą być gotowe do dnia 20 maja 2017 r a więc jeszcze trochę.

Odpowiedź na interpelację nr 4862

w sprawie braku możliwości przeprowadzania badań technicznych ciągników rolniczych

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit

Warszawa, 01-08-2016

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację nr 4862 posłów na Sejm RP Marty Golbik i Grzegorza Furgo, w sprawie braku możliwości przeprowadzania badań technicznych ciągników rolniczych, przedstawiam następujące wyjaśnienia.

Resort infrastruktury i budownictwa proceduje projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (wraz z aktami wykonawczymi), który zawiera gruntowne zmiany w systemie badań technicznych. Projektowana zmiana ustawy implementuje do krajowego porządku prawnego dyrektywę 2014/45/UE oraz realizuje 22 tezy wypracowane przez środowisko branżowe związane ze stacjami kontroli pojazdów. W obszarze badań technicznych pojazdów rolniczych przewiduje się m.in. możliwość przeprowadzenia badań technicznych poza stacją kontroli pojazdów.

Aktualnie projekt nowelizowanej ustawy znajduje się na końcowym etapie uzgodnień wewnątrzresortowych i w najbliższym czasie zostanie skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych celem jego zaopiniowania. Szczegółowe propozycje zmian przepisów w powyższym zakresie dostępne będą na stronach urzędowego biuletynu teleinformatycznego - Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji (nr z wykazu prac legislacyjnych UC65).

Z dyrektywy 2014/45/UE wynika, iż nowe regulacje muszą być gotowe do dnia 20 maja 2017 r. a stosowane od dnia 20 maja 2018 r.

Z poważaniem

Jerzy Szmit

Podsekretarz Stanu

Jedno przemyślenie nt. „Badanie okresowe ciągnika rolniczego poza stacją kontroli pojazdów ? Całkiem możliwe !”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *