Diagnosta zatem nie może popełnić błędu – czyli to co dziej się w sejmie.

Interpelacja nr 8724

do ministra infrastruktury i budownictwa

w sprawie wyznaczenia konkretnej daty od diagnosty samochodowego

Zgłaszający: Bogdan Latosiński

Data wpływu: 15-12-2016

Problemem jest wskazanie konkretnej daty, jaką jest zobligowany wyznaczyć diagnosta samochodowy w przypadku, gdy przeprowadza PIERWSZE okresowe badanie techniczne samochodu osobowego w dniu 30.11.2016 roku zakładając, iż samochód będący przedmiotem badania został zakupiony w polskim salonie jako pojazd nowy i zarejestrowany został dnia 30.11.2011 roku (właściciel pojazdu spóźnił się z przedstawieniem pojazdu w terminie 3 lat od dnia pierwszej rejestracji i uczynił to dokładnie w dniu upływu 5 lat od dnia pierwszej rejestracji).

Zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym jeżeli pojazd jest zarejestrowany, kolejny termin badania technicznego wpisuje do dowodu rejestracyjnego uprawniony diagnosta po stwierdzeniu pozytywnego wyniku badania i po uiszczeniu przez właściciela pojazdu opłaty ewidencyjnej, natomiast w oparciu o art. 84 ust. 3 pkt. 2 przytoczonej ustawy starosta cofa diagnoście uprawnienie do wykonywania badań technicznych, jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 83 ust. 6, stwierdzono wydanie przez diagnostę zaświadczenia albo dokonanie wpisu do dowodu rejestracyjnego pojazdu niezgodnie ze stanem faktycznym lub przepisami. Powyższe oznacza, iż dokonany wpis do dowodu rejestracyjnego przez diagnostę samochodowego niezgodnie z przepisami spowoduje w konsekwencji narażenie go na cofnięcie uprawnień do wykonywania badań technicznych na okres 5 lat zgodnie z art. 84 ust. 4 ustawy. Diagnosta zatem nie może popełnić błędu.

Zwracam się zatem z uprzejmą prośbą do Pana Ministra o wskazanie konkretnej daty, jaką jest zobligowany wyznaczyć diagnosta samochodowy w przypadku, gdy przeprowadza PIERWSZE okresowe badanie techniczne samochodu osobowego w dniu 30.11.2016 roku, zakładając iż samochód będący przedmiotem badania został zakupiony w Polskim salonie jako pojazd nowy i zarejestrowany został dnia 30.11.2011 roku. Udzielenie odpowiedzi tj. wskazanie KONKRETNEJ DATY będzie w moim przekonaniu pomocne diagnostom samochodowym, którzy przeprowadzają badania techniczne pojazdów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *