Ciągniki rolnicze powyżej 3,5t ponownie na podstawowych stacjach kontroli pojazdów ?

Informacja o posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji z 5 października 2016.

4 października 2016 r. Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji wysłuchała informacji Ministra Infrastruktury i Budownictwa temat prowadzonych prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (wraz z aktami wykonawczymi), dotyczących zmian w systemie badań technicznych.

Na problemy związane z przeprowadzaniem badań technicznych ciągników rolniczych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony wskazał poseł Michał Cieślak (PiS). Od 1 października 2016 r. wszystkie podstawowe stacje kontroli pojazdów nie mogą wykonywać badań technicznych dla ww. pojazdów. Rolnicy są zmuszani do pokonywania dużych odległości w poszukiwaniu okręgowych stacji kontroli pojazdów rozmieszczonych przeważnie w dużych miejscowościach, miastach powiatowych i innych aglomeracjach. Prowadzi to do powstawania czystej fikcji badań technicznych. Większość rolników nie zdecyduje się na pokonywanie tych odległości ze względu na czas i koszty.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa – Jerzy Szmit poinformował, że w resorcie trwają prace nad nowelizacją ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Jedna ze zmian przewiduje umożliwienie badania ciągników rolniczych we wszystkich stacjach kontroli pojazdów oraz poza stacjami w miejscu eksploatacji pojazdów.

Kolejne propozycje dotyczące systemu badań technicznych to:

– przeniesienie zadań związanych z prowadzeniem przez starostów rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, wydawaniem uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wykonywaniem nadzoru nad stacjami na Dyrektora Transportu Dozoru Technicznego (TDT),

– zmiany w zakresie wymaganego wykształcenia, praktyk oraz szkoleń kandydatów na diagnostów i samych diagnostów.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *