Pytanie nr 6.

Na badanie techniczne przyjechał pojazd asenizacyjny. Z tabliczki znamionowej zbiornika ciśnieniowego odczytano ciśnienie próbne równe 0.5 bara, robocze 0.2 bara. (Pytania niżej).

 

1. Jaki zakres badania:
Badanie okresowe.
Zakres pkt 0-10 działu I załącznika nr 1 do rozporządzenia.

2. Jakie dokumenty powinien przedstawić właściciel pojazdu:
Dowód rejestracyjny

3. Jakie dokumenty wystawia diagnosta:

Jeżeli wynik badania jest pozytywny diagnosta dokonuje wpisu do rejestru i określa termin następnego badania oraz wydaje zaświadczenie. Jeżeli negatywny wystawia zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym z wynikiem negatywnym.

4. Termin następnego badania:
Rok od dnia wykonania badania technicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *