Pytanie nr 5.

Na badanie techniczne przyjechał pojazd marki IVECO, którego DMC wynosi 4 600kg. Właściciel pojazdu oświadczył, że przebudował samochód ciężarowy na autobus o liczbie miejsc siedzących 20, który będzie używał w ruchu poza miejskim. Przedstawił zaświadczenie z ważenia pojazdu, z którego wynikało, że pojazd po przebudowie waży 2 800 kg. Pojazd o długości 6,5m był zarejestrowany dnia 15.09.2005. (Pytania niżej).

NIE POSIADAMY ORIENTACYJNEGO ROZWIĄZANIA DLA TEGO PYTANIA.
CHCESZ JE ROZWIĄZAĆ ? PRZEŚLIJ NAM JE NA kontakt@infodia.pl

1. Jaki rodzaj badania wykonujemy:
Dodatkowe oraz okresowe badanie techniczne pojazdu, w którym dokonano zmian konstrukcyjnych powodujących zmianę rodzaju pojazdu.

2. Jakie dokumenty powinien przedstawić właściciel pojazdu:
Dowód rejestracyjny
Zaświadczenie od producenta, że samochód jest homologowany do tego typu zmian.

3. Wymień dodatkowe czynności, które musi sprawdzić diagnosta:
Poprawność montażu dodatkowych siedzeń i czy są zamontowane w miejscach konstrukcyjnie do tego przeznaczonych.
Przeliczyć czy po zamontowaniu siedzeń nie zostanie przekroczona DMC pojazdu:
Waga pojazdu po przebudowie + 75 kg (20×71) <bądź równe DMC
Warunki dodatkowe dla autobusu komunikacji poza miejskiej.

4. Jakie dokumenty wystawia stacja:
Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym
Opis zmian dokonanych w pojeździe

5. Jaki jest termin następnego badania:
Jeżeli przekracza 6 miesięcy – skracamy do 6 miesięcy.

6. Jaką opłatę pobieramy:
Zgodnie z tabelą za zmiany konstrukcyjne w pojeździe

Do dowodu nie wbijamy pieczątki gdyż mamy niezgodność pojazdu z dowodem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *