Pytanie nr 4.

Na stacje kontroli pojazdów przyjechał multicar o dmc 3640 zarejestrowany 07.2013, którego rozstaw jest tak wąski że nie mieści się na stanowisku rolkowym.
Opisz szczegółowo wstępne czynności związane z okresowym badaniem. Jakiego rodzaju przeprowadzisz badanie skuteczności hamowania hamulca roboczego i awaryjnego, oraz określ czy są sprawne.


1. Jakie przeprowadzamy badanie:
Okresowe badanie techniczne pojazdu. Zakres pkt 0-10 działu I załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Czynności wstępne:
Jeżeli pojazd nie mieści się na stanowisku rolkowym należy przeprowadzić badanie hamulca roboczego i awaryjnego za pomocą opóźnieniomierza.

3. Wymogi do przeprowadzenia badania za pomocą opóźnieniomierza:
Badanie można przeprowadzić tylko wtedy jeżeli nie spowodujemy zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze wyznaczonej.
Musimy spełnić takie warunki jak: odpowiednie ciśnienie w ogumieniu kół, odpowiedni nacisk na pedał hamulca badanego oraz dociążenie pojazdu.
Droga powinna być pozioma o nawierzchni twardej, równej oraz suchej.

4. Podczas badania:
Pojazd prowadzi kierowca bądź uprawniony diagnosta.
Pomiaru dokonujemy tylko hamulcem badanym.
Prędkość podczas badania powinna wynosić 30 km/h a pojazdy które nie osiągają tej prędkości – prędkością maksymalną.
Opóźnieniomierz powinien być umocowany według zaleceń producenta.
Nie wymaga się hamowania aż do zatrzymania pojazdu.
Podczas badania opóźnieniomierz powinien być wycechowany w m/s2 bądź % przyspieszenia ziemskiego.

5. Ocena skuteczności i równomierności hamowania:
Wskaźnik skuteczności hamowania nie jest mniejszy niż określono w paragrafie 16 ust. 2 i 4 – wynik pozytywny.
Zmierzone lub obliczeniowa siła hamowania nie jest mniejsza niż wymagana, określona na podstawie danych technicznych pojazdu – wynik pozytywny.
Zmierzone siły hamowania kół po obu stronach osi nie różnią się więcej niż 30% zakładając 100% siłą największą.
Tor jazdy nie zmienił się na boki o 0.5m.
Jeżeli zmierzona siła skuteczności hamowania roboczego lub obliczeniowego nie osiągnie wymaganej wartości należy ustalić obliczeniową maksymalną wartość siły hamowania.

W pytaniu zazwyczaj zamieszczają informację a na jej podstawię musimy wpisać odpowiedni wskaźnik skuteczności hamowania dla hamulca roboczego i awaryjnego. Czyli nie piszemy np. paragraf 16 ust. 2 i 4 lecz podajemy czego wymagamy od tego samochodu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *