Pytanie nr 13.

 Do czego służy zwalniacz w samochodzie. Jakie znasz rodzaje oraz opisz zasadę działania jednego z nich. W jakich zaświadczeniach SKP wpisuje skuteczność działania zwalniacza.

1. Do czego służy:
Zwalniacz służy do wymuszenia automatycznego hamowania pojazdem w celu utrzymania stałych prędkości na pochyłościach oraz spadkach nachylenie drogi. Głównym zadaniem jest niedopuszczenie do przekroczenia danej prędkości pojazdu.

2. Rodzaje zwalniaczy:
Hydrodynamiczny
Elektromagnetyczne
Silnikowe – mechaniczne
Cierny

3. Opisz jeden z nich.
Poszukasz, poczytasz to i więcej zapamiętasz 🙂

4. Kiedy wpisujemy skuteczność.
W zaświadczeniu o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu do przewożenia niektórych materiałów niebezpiecznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *