Pytanie nr 10.

Na stację przyjechał właściciel pojazdu w celu przeprowadzenia okresowego badania. Kierowca oznajmił, że pojazd ten przewozi w sztukach przesyłki nadtlenki organiczne o własnościach wybuchowych sklasyfikowanych do klasy 5.2. DMC pojazdu wynosi 6 ton a zarejestrowany jest po raz pierwszy w dniu 15.04.2007.
Pytania niżej w punktach.


1. Jaki rodzaj badania przeprowadzamy
Przeprowadzamy badanie okresowe gdyż pojazd przewozi materiały w sztukach przesyłki.

2. Jaki jest zakres badania:
Zakres pkt 0-10 działu I załącznika nr 1 do rozporządzenia. (Na egzaminie wypada wypisać dokładnie co wchodzi w zakres badania)

3. Opisz jak sprawdzisz jedną z czynności.
To tutaj możemy się popisać. Najlepiej coś prostego typu identyfikacja pojazdu.

4. Jakich dokumentów wymagamy:
Tylko dowodu rejestracyjnego.

5. Jakie dokumenty wystawiamy:
Wystawiamy zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym. Jeżeli wynik pozytywny dokonujemy wpisu do dowodu rejestracyjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *