Pytanie nr 1 – ADR.

Na stacje przyjeżdża pojazd , skierowany przez organ kontroli drogowej, przewożący towary niebezpieczne typu FL, który uczestniczył w wypadku drogowym. W wyniku tego wypadku zostały naruszone elementy nośne konstrukcji (ramy).

1. Jakich dokumentów powinniśmy zażądać od właściciela pojazdu:
Protokół oraz decyzja TDT z przeprowadzonego badania doraźnego po wypadku drogowym z wynikiem pozytywnym.
Pokwitowanie policji
Jeśli naczepa ma DMC pow. 10t żądamy również zaświadczenie od producenta o spełnieniu wymagań dla ABSu kat. A.

2. Jaki rodzaj badania przeprowadzamy i jaki jest jego zakres:
Specjalistyczne dodatkowe badanie po wypadku drogowym.
Zakres badania określony w pkt od 0 do 10 działu I załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz:
Dodatkowa kontrola układu kierowniczego – oględziny + wyrywkowe sprawdzenie kluczem dynamometrycznym momentu dokręcenia śrub.
Dodatkowa kontrola układu zawieszenia – oględziny + wyrywkowe sprawdzenie kluczem dynamometrycznym momentu dokręcenia śrub.
Pomiar geometrii kół
(Nie wykonujemy zakresu badania okresowego, ponieważ zakres BO jest od pkt 0 do 11.7).

3. Jakie dokumenty wystawiamy:
Zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym.

4. Określenie następnego terminu badania:
Terminu badania nie przedłużamy chyba, że wykonaliśmy dodatkowo badanie okresowe.
Wyniku badania nie określamy.
Zamieszczamy informację w zaświadczeniu „Usterki usunięto”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *