Pytanie nr 1.

Jak powinien postępować diagnosta w przypadku wykonywania badania samochodu osobowego skierowanego przez starostę w celu ustalenia DMC ciągniętej przyczepy z hamulcem i bez.

1. Rodzaj badania:
Badanie dodatkowe skierowanego przez starostę w celu ustalenia danych.

2. Przebieg badania:
Identyfikacja pojazdu
Sprawdzenie tabliczki znamionowej pojazdu
DMC pojazdu
DMC zespołu pojazdu jeżeli brak posiłkujemy się katalogami producenta.
Sprawdzenie tabliczki znamionowej haka:
Wartość znamionowa urządzenia sprzęgającego

 

3. Porównanie odczytanych wartości:
Dla przyczepy z hamulcem:
DMC ciągniętej przyczepy nie może przekraczać:
Wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego
DMC tego pojazdu
Maksymalnej ciągniętej masy przyczepy określonej dla tego pojazdu.
3500 kg
Dla przyczepy bez hamulca:
DMC ciągniętej przyczepy nie może przekraczać:
Maksymalnej ciągniętej masy przyczepy określonej dla tego pojazdu.
Połowy DMC tego pojazdu – należy zastosować mniejszą wartość
750 kg
Wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego

4. Wystawiamy dokumenty:
Zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym.

5. Opłata:
Zgodnie z tabelą za opłat za badanie skierowane przez starostę w celu ustalenia danych.

HAK: Poprawność montażu, homologacja, tabliczka znamionowa, główka haka ISO 50, działanie gniazda wtykowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *