Przykładowe pytania na egzamin dla diagnostów w formie testu online.

 Kliknij przycisk dalej i rozwiązuj testy z przykładowymi pytaniami przed egzaminem diagnosty.

 

 

Rozpocznij quiz:

#1: Motocykl dwukołowy w zakresie prawa jazdy kategorii A powinien być zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej co najmniej:

#2: Zewnętrzne boczne krawędzie tablic wyróżniających powinny być umieszczone od bocznego obrysu pojazdu nie dalej niż:

#3: Wysokość położenia dolnej krawędzi tablicy nad ziemią nie może być mniejsza niż 0,30 m oraz 0,20 m:

#4: Pojazd powinien być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby poziom hałasu zewnętrznego mierzony podczas postoju pojazdu z odległości 0,5 m nie przekraczał w odniesieniu do:

#5: Dopuszczalne jest uczestniczenie w ruchu przyczepy lekkiej specjalnej z kołami nieogumionymi, pod warunkiem że nacisk koła na drogę nie przekracza:

#6: Napięcie znamionowe instalacji elektrycznej (bez dodatkowych wymogów) nie powinno przekraczać 24V dla prądu przemiennego lub 6oV dla prądu stałego w pojazdach: (Zgodnie z ADR 2017 bez uwzględnienia przepisów przejściowych podanych pod 1.6.5)

#7: Instalacja zasilania gazem CNG powinna być projektowana na ciśnienie wynoszące:

#8: Hamulce uważa się za sprawne, jeżeli:

#9: Motocykl dwukołowy w zakresie prawa jazdy kategorii A2 powinien być wyposażony w silnik spalinowy o pojemność i skokowej co najmniej 400cm3, o mocy co najmniej:

#10: W autobusie na 100km/h wysokość siedzeń w ostatnim rzędzie musi wynosić minimum:

DALEJ