Przykładowe pytania na egzamin dla diagnostów w formie testu online.

 Kliknij przycisk dalej i rozwiązuj testy z przykładowymi pytaniami przed egzaminem diagnosty.

 

 

Rozpocznij quiz:

#1: Części urządzeń zamontowanych na pojeździe, wystające poza obrys pojazdu, powinny być oznakowane pasami barwy na przemian:

#2: Samochód ciężarowy EX/II o dmc 9 t: (Zgodnie z ADR 2017 bez uwzględnienia przepisów przejściowych podanych pod 1.6.5)

#3: Długość pojazdu nie może przekraczać w przypadku pojazdu samochodowego, z wyjątkiem autobusu:

#4: Autobus na 100km/h musi spełniać Regulamin nr 14 EKG ONZ który dotyczy:

#5: Autobus 100 km/h powinien być wyposażony w opony o głębokości rzeźby bieżnika co najmniej:

#6: Pas wyróżniający motocykli Policji powinnien mieć szerokość co najmniej:

#7: Światła drogowe wymagane są w:

#8: W układzie hamulcowych spadek ciśnienia na 1 pełne zahamowanie nie może przekraczać:

#9: W przypadku hamulca pneumatycznego połączenie pojazdu ciągnącego z przyczepą powinno składać się co najmniej z dwóch przewodów (zasilającego i sterującego); przepis stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu:

#10: W pojazdach kategorii M1 i N1 dopuszcza się, niezależne od innych drzwi, otwieranie drzwi bocznych tylnych z zawiasami umieszczonymi z tyłu, jeżeli:

DALEJ