Przykładowe pytania na egzamin dla diagnostów w formie testu online.

 Kliknij przycisk dalej i rozwiązuj testy z przykładowymi pytaniami przed egzaminem diagnosty.

 

 

Rozpocznij quiz:

#1: Samochód ciężarowy o dmc 12 t, zarejestrowany po raz pierwszy w dniu 01.01.2000 r. dopuszczony jako jednostka EX/ll:

#2: Stopień ochrony IP XX oznacza:

#3: Testowe pytanie

#4: pojazd zabytkowy to:

Autor pytania: Jerzy


#5: W przypadku braku miejsca na kolejne wpisy terminów następnego badania technicznego pojazdu w dowodzie rejestracyjnym lub odpowiadającym mu dokumencie uprawniony diagnosta wystawia:

#6: Gdzie znajdziemy informacje dotyczące miejsca przewidzianego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej:

#7: W przypadku stwierdzenia niezgodności cech identyfikacyjnych umieszczonych w pojeździe z danymi zapisanymi w dowodzie rejestracyjnym lub odpowiadającym mu dokumencie uprawniony diagnosta:

#8: W pojazdach cysternach odległość między tylną ścianą cysterny, a tylną CZęśCią zderzaka powinna wynosić co najmniej:

#9: Mocowanie zbiorników LPG do pojazdów powinno zabezpieczyć przed ich przemieszczeniem przy działaniu na pojazd przyśpieszenia ziemskiego wyrażonego iloczynem liczby i przyspieszenia ziemskiego ,,g” w kierunku poprzecznym dla pojazdów M2:

Autor pytania: Tadeusz


#10: Autobus na 100km/h musi spełniać Regulamin nr 14 EKG ONZ który dotyczy:

DALEJ