Przykładowe pytania na egzamin dla diagnostów w formie testu online.

 Kliknij przycisk dalej i rozwiązuj testy z przykładowymi pytaniami przed egzaminem diagnosty.

 

 

Rozpocznij quiz:

#1: Połączenia elektryczne pomiędzy pojazdami silnikowymi, a przyczepami powinny posiadać stopień ochrony IP 54 wpojazdach: (Zgodnie z ADR 2017 bez uwzględnienia przepisów przejściowych podanych pod 1.6.5)

#2: Zaciski akumulatorów powinny być izolowane elektrycznie lub zabezpieczone izolującą pokrywą obudowy w pojazdach: (Zgodnie z ADR 2017 bez uwzględnienia przepisów przejściowych podanych pod 1.6.5)

#3: Samochód ciężarowy przewożący osoby poza kabiną kierowcy i pomieszczenie przystosowane do przewozu osób powinny być wyposażone w przymocowane ławki, z zastrzeżeniem §8 ust. 4 pkt 2a, o długości co najmniej:

#4: W przypadku braku miejsca na kolejne wpisy terminów następnego badania technicznego pojazdu w dowodzie rejestracyjnym lub odpowiadającym mu dokumencie uprawniony diagnosta wystawia:

#5: Średnia masa jednego pasażera wraz z bagażem przy ustaleniu liczby miejsc dla autobusu miejskiego wynosi:

#6: W pojazdach cysternach odległość między tylną ścianą cysterny, a tylną CZęśCią zderzaka powinna wynosić co najmniej:

#7: Tachograf, o ile jest zamontowany, powinien być oznakowany symbolem Ex w pojazdach: (Zgodnie z ADR 2017 bez uwzględnienia przepisów przejściowych podanych pod 1.6.5)

#8: Zbiornik paliwa, z zastrzeżeniem wymagań dla zbiorników do gazu, w tym również zbiornik paliwa niezależnej instalacji ogrzewczej musi spełniać regulamin EKG ONZ;

#9: Przewody umieszczone za tylną ścianą kabiny kierowcy i na przyczepach powinny być dodatkowo zabezpieczone w celu zminimalizowania możliwości wystąpienia niezamierzonego zapłonu lub zwarcia w razie uderzenia lub deformacji w pojazdach: (Zgodnie z ADR 2017 bez uwzględnienia przepisów przejściowych podanych pod 1.6.5)

#10: Minimalna odległość między wewnętrzną powierzchnią oparcia siedzenia a zewnętrzną powierzchnią siedzenia poprzedzającego w autobusie szkolnym wynosi:

Aby rozwiązywać kolejne testy przejdź Tutaj