Przykładowe pytania na egzamin dla diagnostów w formie testu online.

 Kliknij przycisk dalej i rozwiązuj testy z przykładowymi pytaniami przed egzaminem diagnosty.

 

 

Rozpocznij quiz:

#1: Ciągnik siodłowy z naczepą w zakresie kategorii C+E powinien mieć długość co najmniej:

#2: Jeżeli ze względów konstrukcyjnych pojazdu nie jest możliwe osiągnięcie wartości 80%, to łączna długość może być zmniejszona do 60%; stosuje się do pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy przed dniem:

#3: W pojeździe FL wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą bezpieczników lub wyłączników automatycznych oprócz następujących obwodów:

#4: W którym pojeździe nie wymagany jest trójkąt ostrzegawczy:

#5: Autobus powinien być wyposażony w przyrząd kontrolny – tachograf samochodowy o zakresie pomiarowym co najmniej do:

#6: Samochód ciężarowy przewożący osoby poza kabiną kierowcy i pomieszczenie przystosowane do przewozu osób powinny być wyposażone w przymocowane ławki, z zastrzeżeniem §8 ust. 4 pkt 2a, o długości co najmniej:

#7: Części urządzeń zamontowanych na pojeździe, wystające poza obrys pojazdu, powinny być oznakowane pasami barwy na przemian:

#8: Minimalna głębokość bieżnika w Autobusie 100km/h to:

#9: Zbiornik paliwa, z zastrzeżeniem wymagań dla zbiorników do gazu, w tym również zbiornik paliwa niezależnej instalacji ogrzewczej musi spełniać regulamin EKG ONZ;

#10: Autobus na 100km/h musi spełniać Regulamin nr 14 EKG ONZ który dotyczy:

DALEJ