Przykładowe pytania na egzamin dla diagnostów w formie testu online.

 Kliknij przycisk dalej i rozwiązuj testy z przykładowymi pytaniami przed egzaminem diagnosty.

 

 

Rozpocznij quiz:

#1: Ciągnik rolniczy, pojazd wolnobieżny oraz przyczepa przeznaczona do łączenia z tymi pojazdami są zbudowane, wyposażone i utrzymane tak, aby poziom hałasu zewnętrznego mierzony podczas postoju pojazdu silnikowego z odległości 0,5 m nie przekraczał:

#2: Podczas wykonywania badania stwierdzamy brak tabliczki znamionowej co powinniśmy zrobić:

#3: Testowe pytanie

#4: Światło oświetlające tablice rejestracyjną powinno zapewniać możliwość odczytania znaków na tablicy rejestracyjnej w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej:

#5: Dopuszczalna ładowność określona przez producenta dla pojazdów trzy- i czterokołowych nie może przekraczać w przypadku pojazdu czterokołowego lekkiego

#6: Instalacja zasilania gazem powinna być projektowana na ciśnienie wynoszące: 26 MPa – gazem CNG, 3,0 MPa – gazem LPG oraz:

#7: Jeżeli ze względów konstrukcyjnych pojazdu nie jest możliwe osiągnięcie wartości 80%, to łączna długość może być zmniejszona do 60%; stosuje się do pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy przed dniem:

#8: Zbiorniki paliwa przeznaczonego do zasilania silnika pojazdu powinny spełniać następujący warunek – w przypadku wycieku, paliwo ciekłe powinno spływać na podłoże bez mozliwości kontaktu z gorącymi elementami pojazdu lub ładunkiem: (Zgodnie z ADR 2017 bez uwzględnienia przepisów przejściowych podanych pod 1.6.5)

#9: Samochód ciężarowy przewożący osoby poza kabiną kierowcy i pomieszczenie przystosowane do przewozu osób powinny być wyposażone w przymocowane ławki, z zastrzeżeniem §8 ust. 4 pkt 2a, o długości co najmniej:

#10: Od kiedy samochód osobowy musi być wyposażony w zagłówek siedzeń tylnych środkowych:

DALEJ