Przykładowe pytania na egzamin dla diagnostów w formie testu online.

 Kliknij przycisk dalej i rozwiązuj testy z przykładowymi pytaniami przed egzaminem diagnosty.

 

 

Rozpocznij quiz:

#1: Pojazd zarejestrowany za granicą, a znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powinien odpowiadać warunkom technicznym określonym w Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w:

#2: Nie dopuszcza się stosowania ogrzewaczy spalinowych zasilanych gazem w pojazdach:

#3: W układzie hamulcowych spadek ciśnienia na 1 pełne zahamowanie nie może przekraczać:

#4: Tachograf, o ile jest zamontowany, powinien być oznakowany symbolem Ex w pojazdach: (Zgodnie z ADR 2017 bez uwzględnienia przepisów przejściowych podanych pod 1.6.5)

#5: W samoczynnym ustawianiu świateł niewłaściwa (niezgodna z wymaganiami producenta) wartość zmiany położenia poziomego odcinka granicy światła i cienia w dwóch skrajnych pozycjach elementu uruchamiającego korektor, różniąca się od wartości nominalnej o więcej niż 2 cm/10 m. W przypadku braku danych jako wartość nominalną należy przyjąć zmianę min:

#6: Dopuszczalna ładowność określona przez producenta dla pojazdów trzy- i czterokołowych nie może przekraczać w przypadku pojazdu czterokołowego lekkiego:

#7: Motocykl dwukołowy w zakresie prawa jazdy kategorii powinien być wyposażony w silnik spalinowy o pojemności skokowej co najmniej

#8: W sytuacji kiedy mamy włączone światła mijania oraz drogowe jednocześnie, wyłączenie świateł mijania powinno:

#9: W którym pojeździe nie wymagany jest trójkąt ostrzegawczy:

#10: Samochód ciężarowy o dmc 12 t zarejestrowany pierwszy raz w 1990 r., przewożący gazy techniczne w butlach w ilościach wymagających oznakowania jednostki transportowej tablicami barwy pomarańczowej:

DALEJ